MUDr. Bára Zapletalová

Jsem začínající pediatrička, populizátorka medicíny a nový člen týmu Po Medině.

Studium medicíny jsem absolvovala v komorním a přátelském prostředí 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Již během studií jsem se s nadšením věnovala mimofakultním aktivitám. Svoji zálibu v dobrovolničení ráda přirovnávám k burákovému máslu – „jednou člověk začne a už nedokáže přestat.“. Ať se jednalo o pomoc v rámci příprav fakultních akcí při spolku TRIMED nebo zapojení se do projektů spolku IFMSA či průvodcování na výstavě Polní Nemocnice Lékaře bez hranic, všechno to byly důležité zkušenosti a okamžiky, které ovlivnily moje další směřování. Dlouho jsem si přála aktivnější zapojení se do chodu fakulty, to se podařilo v projektu Poznej svoji specializaci, který jsem založila a následně byla jeho koordinátorkou.

Díky podpoře mobility studentů naší fakultou jsem měla možnost vycestovat na zahraniční stáže celkem 6x. Nejvíce z mých výjezdu na mě zapůsobila africká mise v Keňské vesnici Itibo, právě tento výjezd mi pořádně otevřel oči a ráda bych se humanitární pomoci věnovala i nadále. Překvapilo mě, kolik praktických zkušeností a poznatků jsem získala na praxích v Německu, přesto, že tato země leží hned vedle nás. Byla to poslední německá, již absolventská, stáž, která mě nadchla pro obor pediatrie.


V současné chvíli mě najdete  na Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, kam jsem nastoupila v roce 2021, a kde jsem moc spokojená. Plánů do budoucna mám pořád spoustu, nicméně v současné chvíli mě naplňuje popularizace pediatrie a medicíny, které se věnuji na svých portálech – IG profil pediatrie_pro_vsechny a na LinkedIn. Nemůžu opomenout svoji novou spolupráci s týmem nadšených profesionálů v rámci projektu Po Medině.

. 

Moje rubrika:

Jaké bude uplatnění ukrajinských zdravotníků v českém zdravotnictví?

Jaké bude uplatnění ukrajinských zdravotníků v českém zdravotnictví?

Ukrajinský zdravotnický personál není v českém zdravotnictví nic výjimečného, ať už jde o lékaře, zdravotní sestry nebo sanitáře. Jenom v Thomayerově nemocnici v současné době pracuje kolem 100 ukrajinských zaměstnanců. Se současnou migrační krizí vyvstává řada otázek...

Proč je tak důležité nehledět pouze jedním směrem

Proč je tak důležité nehledět pouze jedním směrem

Pamatuji si na svůj první vysokoškolský den, jako by to bylo včera. Probíhal tzv. „Orientační den“. Akce, na které vás studenti z vyšších ročníků provedou všemi částmi fakulty a také od nich dostanete spoustu cenných a užitečných tipů. Někteří mí budoucí spolužáci se...