Partneři

Nemocnice s poliklinikou Havířov

 • Naše nemocnice zajišťuje poskytování zdravotní služeb pro přibližně 130 000 obyvatel Havířova a okolí. Nemocnice má akreditovaná pracoviště pro výchovu a vzdělávání ve všech klíčových specializacích a v roce 2022 má ambice získat certifikaci pro řízení kvality pod normou ISO 9001:2015, na jejíž implementaci se v současné době usilovně pracuje.
 • Nemocnice prochází postupnou modernizací, jak z hlediska stavebního, tak i z pohledu technického a přístrojového vybavení. Během posledních let prošel rekonstrukcí vstupní vestibul nemocnice, naši zaměstnanci dostali nové šatny a jídelnu, byla přistavěna nová budova magnetické rezonance vybavená špičkovou zdravotnickou technikou, máme kompletně zrekonstruováno infekční oddělení, psychiatrii a geriatrii a otevřeli jsme nový urgentní příjem. Kromě MRI máme celou řadu nových špičkových přístrojů např. na RDG oddělení, urologii, porodnici, neurologii, dětském oddělení, ARIM ad.
Více informací
 • Nabízíme péči v medicínských oborech, jako je chirurgie, ARO, interna, pediatrie,  gynekologie a porodnictví, neurologie, urologie, ORL, infekční lékařství, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie, hematologie. Intenzivní péči věnujeme pacientům na Interní JIP a MOJIP. Následnou péčí se zabývá LDN.
 • Provozujeme  91 ambulancí a odborných poraden. Ambulantně ročně ošetříme zhruba 240000 pacientů.
 • Máme 440 lůžek, z toho 347 standardních, 36 intenzivních a 30 následné péče. Ročně je na nich hospitalizováno okolo 15000 pacientů
 • Disponujeme devíti moderními operačními sály, kde ročně naši lékaři provedou téměř 4500 operací.
 • Nově jsme zahájili provoz magnetické rezonance a zvýšili tak standard poskytovaných služeb.
 • Rodíme o stošest a budoucím maminkám nabízíme řadu nadstandardních služeb.
 • Provozujeme nadstandardně vybavenou nemocniční lékárnu.  
 • Pracuje u nás  1009 zaměstnanců. O pacienty se stará 182 lékařů a 682 nelékařských zdravotnických pracovníků, převážně sester.

Benefity:
Naši zaměstnanci pracují v příjemném pracovním i kolektivním prostředí. Klademe důraz na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem umožněním pružné pracovní doby. Novým pracovníkům jsou k dispozici na každém oddělení kouči, kteří je provázejí po celou dobu jejich adaptace, vedou je a pomáhají jim. Podporujeme a vítáme také získávání specializací a další vzdělávání našich zaměstnanců. Nabízíme řadu benefitů, včetně stipendia a náborového příspěvku, pomoc s hledáním bydlení, pracovního uplatnění pro případné partnery a školky pro děti, přednostní zdravotní péči, stravování ve vlastní jídelně, FKSP příspěvky. Všechny benefity posuzujeme individuálně. Jsme ochotni vyslechnout Vaše potřeby a maximálně jim vyjít vstříc.  

V našem týmu budete srdečně vítáni.

Společnost AGEL a.s.

 • patří mezi velmi úspěšné české společnosti v oblasti zdravotnictví,
 • je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě,
 • zdravotnická zařízení skupiny se svými výsledky řadí mezi špičková pracoviště v poskytování kvalitní léčebné i ošetřovatelské péče,
 • zaměstnává mnoho předních odborníků a specialistů, disponuje moderním přístrojovým vybavením a sítí specializovaných pracovišť,
 • ve zdravotnictví je již od roku 1990,
 • spravuje nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuční a další společnosti v České republice a na Slovensku.
Více informací

AGEL v číslech

Ročně u nás:
– je provedeno více než 5,5 milionu ambulantních ošetření,
– proběhne přes 220 000 hospitalizací,
– pomůžeme na svět 13 tisícům dětí.

Zaměstnáváme téměř 13,5 tisíce zaměstnanců.

Naše priority:
– PACIENT na prvním místě.
– ZAMĚSTNANCI jsou potenciál společnosti.
– KVALITA a bezpečnost péče.
– Podpora VĚDY, VÝZKUMU a VZDĚLÁVÁNÍ.
– Spolupráce se ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Investujeme:
– do svých zaměstnanců,
– do svých nemocnic,
– a do moderního vybavení.

Mezi hlavní benefity patří:
– zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
– profesionální přístup a prostředí pro kvalitní a odbornou práci,
– propracovaný systém vzdělávání, možnost zvyšování své odbornosti a možnost dalšího profesního rozvoje,
– propracovaný systém firemních benefitů,
– možnost účasti na výzkumných a vzdělávacích akcích,
– nabídka sociálních a společenských akcí pro zaměstnance jako např. Dětský tábor AGEL, dny otevřených dveří, sportovní utkání a rekondiční pobyty.
– Uplatnění ve více regionech napříč Českou a Slovenskou republikou.

Městská nemocnice Ostrava

 • Nemocnice na FIFEJDÁCH má dlouhou historii – v roce 2018 jsme oslavili již 170 let – stabilní zaměstnavatel tedy není žádné klišé.
 • Lidé přicházejí a odcházejí, jako všude, ale z téměř necelých 2000 zaměstnanců jich u nás 77 % pracuje déle než 5 let, 56 % déle než 10 let, to je dost na to, abychom mohli říct, že i Vám se u nás, doufáme, bude líbit.
 • Každoročně se společně pobavíme na DNI ZAMĚSTNANCŮ. 
 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji, mnoho našich pracovišť je akreditovaných na praktickou část specializační přípravy zdravotnických pracovníků. Podporujeme také další formy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků (účast na konferencích, kongresech, seminářích atp.).
 • Pro mediky a studenty zdravotních škol nabízíme stipendijní příspěvek.
 • Nabízíme také motivační bonus novým zaměstnancům na pozicích, ke kterým se váže nutnost vysoké specializace či se zkrátka jedná o momentálně nedostatkovou odbornost ve formě náborového příspěvku pro nelékařské zdravotnické pracovníky  i lékaře.
Den s primářem onkologie

Den s primářem onkologie

Vyzkoušej si v nemocnici AGEL Nový Jičín den s primářem onkologie a dostaň se mezi šikovné absolventy LF, kteří už u nás pracují.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je ekonomicky stabilní nemocnice poskytující bezpečnou a vysoce kvalitní péči o pacienty s cílem zvyšování jejich spokojenosti. 

www.nemfm.cz

MOJE AMBULANCE a.s.

Je největším poskytovatelem primární péče v České republice. Jsme moderním lékařským zařízením, které poskytuje služby praktických lékařů pro dospělé napříč celou republikou. V současnosti naleznete našich 31 poboček v 19 městech. Pracujeme v týmech s výhodou konsiliárního přístupu k léčbě.

Kvalitní zdravotní péče, příjemné prostředí, laskavý a odborný personál či moderní vybavení ordinací. To jsou jen některé důvody, díky nimž se na nás obrací stále více klientů. Velký důraz klademe na prevenci a poskytujeme řadu dalších služeb navíc.

www.mojeambulance.cz 

CEEOR

CEEOR was funded in 2006 in Munich in Germany as a research and consulting firm specialising in analytical services to pharmaceutical, biotechnology and healthcare industries in Europe and occassionally beyond. The company soon gained a reputation as a customer-oriented and technology-focused market inteligence provider, triggering requests for clients to extend our services into other European countries. 

www.web.ceeor.com

Grada Publishing, a.s. 

Naše vášeň jsou znalosti, příběhy a jejich čtení. Zákazníkům v našich knihách rádi přinášíme vědomosti, zážitky, poučení i zábavu. Pomáháme jim v růstu, konkurenceschopnosti, ale i v obyčejné lidské pohodě a ve splněném snu o štěstí.

Nezáleží na věku ani vzdělání, v širokém výběru knih Grady si každý najde, co potřebuje.

MedicRise

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému. 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Fakulta disponuje výukovými prostorami o rozloze 8 500 m2 i nejnovější technikou a právem se řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských i nelékařských oborů. V současné době na fakultě studuje cca 1 700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů, kteří jsou poté velmi dobře uplatnitelní na aktuálním trhu práce.

Věděli jste, že?

74%

Studentů 5. a 4. ročníku medicíny není rozhodnuto, jakému oboru se po škole budou věnovat.

72%

Studentů 4. až 6. ročníku medicíny nemá jasno v tom, ve které nemocnici budou po škole pracovat.

67%

Studentů 4. až 6. ročníku medicíny uvádí, že vyhledáváním informací o svém budoucím povolání strávili více než 3 hodiny.

IFMSA CZ Ostrava

IFMSA Česká republika je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení pro povolání lékaře, chtějí, aby medicína byla férová pro všechny, a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice.

Spolek mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Nebaví Tě se pořád jen učit? Chceš si užívat akce s kamarády a mít známé napříč ročníky? Nebo jsi tvůrčí a chceš zažít dobrodružství organizování párty, koncertů, konferencí, plesů a mnoha dalších eventů?

Tak buď SPOLKAŘEM!

Spokojení zdravotníci

Nezisková organizace s cílem zlepšit lidskou stránku zdravotnictví. Naší vizí je spokojený zdravotník, vedený jinými spokojenými zdravotníky, kteří vědí, jak se o své lidi náležitě postarat, jak projevit úctu a uznání ke zdravotnické profesi. 

www.spokojenizdravotnici.cz

Zůstaňme v kontaktu

Přihlas se k odběru našeho Po medině newsletteru a my ti pravidelně budeme zasílat naše nejnovější články a rozhovory.