Děkujeme za podporu

Bez silných partnerů bychom nemohli naplňovat vize projektu. Děkujeme za to, že jste v tom s námi.

Hlavní partneři

Nemocnice Havířov

Naše nemocnice zajišťuje poskytování zdravotní služeb pro přibližně 130 000 obyvatel Havířova a okolí. Nemocnice má akreditovaná pracoviště pro výchovu a vzdělávání ve všech klíčových specializacích a v roce 2022 má ambice získat certifikaci pro řízení kvality pod normou ISO 9001:2015, na jejíž implementaci se v současné době usilovně pracuje.

Krajská zdravotní, a.s.

Společnost Krajská zdravotní, a.s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most, Nemocnici Chomutov. Od 1. 4. 2021 je součástí Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice a od 1. 7. 2021 také nemocnice v Rumburku jako detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a.s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

CEEOR

CEEOR was funded in 2006 in Munich in Germany as a research and consulting firm specialising in analytical services to pharmaceutical, biotechnology and healthcare industries in Europe and occassionally beyond. The company soon gained a reputation as a customer-oriented and technology-focused market inteligence provider, triggering requests for clients to extend our services into other European countries.

Partneři

MOJE AMBULANCE a.s.

Je největším poskytovatelem primární péče v České republice. Jsme moderním lékařským zařízením, které poskytuje služby praktických lékařů pro dospělé napříč celou republikou. V současnosti naleznete našich 31 poboček v 19 městech. Pracujeme v týmech s výhodou konsiliárního přístupu k léčbě.

Kvalitní zdravotní péče, příjemné prostředí, laskavý a odborný personál či moderní vybavení ordinací. To jsou jen některé důvody, díky nimž se na nás obrací stále více klientů. Velký důraz klademe na prevenci a poskytujeme řadu dalších služeb navíc.

Penta Hospitals

Sme súčasťou Penta Hospitals International – najväčšej nadnárodnej siete nemocníc a polikliník v strednej a východnej Európe. Vytvárame prostredie, v ktorom je pacient centrom našej pozornosti. Naším poslaním je, aby ľudia na Slovensku mali prístup k zdravotnej starostlivosti novej generácie.

Grada Publishing, a.s.

Kvalita je pro nás na prvním místě, ať už jde o tištěnou knihu, nebo e-book. Ta začíná u skvělého autora či renomovaného odborníka v případě odborné literatury a prochází přes práci v našich redakcích až po výběr kvalitní tiskárny.

Na trhu si držíme vedoucí pozici v oblasti nových trendů. Vydáváme největší množství odborných titulů a nabízíme nejširší okruh žánrů pro čtenáře všech zájmů.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. je odbornou a profesionální nemocnicí, mnohonásobně oceněná jako kvalitní a bezpečná pro pacienty s transparentním hospodařením a akreditací. Dlouhodobě usiluje o přátelské prostředí s dobře komunikujícími zdravotníky uvnitř i navenek a neustále zvyšuje kvalitu poskytované péče na svých 34 odděleních. V nemocnici pracuje více než 2 000 zaměstnanců, v roce 2022 zde bylo 1 086 porodů, 10 762 operačních výkonů a 562 185 ambulantních vyšetření. Nemocnice má také více jak desetiletou historii dobrovolnictví.

Moravian Premium Care a.s.

Next level healthcare je nová úroveň standardu ve zdravotní péči, propojení jen nejlepších lékařů, komfort, concierge servis, a možnost zvolit si vlastní úroveň kontroly nad svým zdravím ve smyslu healthy longevity přístupů.
One stop shop koncept Kliniky nabízí mnoho odborností pod jednou střechou. Kromě výškové budovy Černá Perla budou v následujících letech vznikat v navazujících křídlech další ambulantní služby.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je ekonomicky stabilní nemocnice poskytující bezpečnou a vysoce kvalitní péči o pacienty s cílem zvyšování jejich spokojenosti.

Alergomed s.r.o.

Již více než 20 let se zabýváme poskytováním zdravotní péče v oblasti alergologie a klinické imunologie, jsme akreditovaným pracovištěm I. typu pro vzdělávání lékařů v oboru. V současné době provozujeme 7 poboček na severní Moravě, a vzhledem k nárůstu poptávky po našich službách rozšiřujeme ordinační kapacity a posilujeme naše týmy lékařů.

Info pro lékaře

Již od roku 2012 pomáháme lékařům a zdravotnickým specialistům šetřit čas a peníze.

Naše mise má dva hlavní cíle:

  • zajistit Vám, abyste za čas, který v ordinaci věnujete péči o Vaše pacienty, dostali od pojišťoven řádně zaplaceno
  • eliminovat Vaši administrativní zátěž na minimum poskytováním špičkových služeb v oblasti ekonomického poradenství.

MedicRise

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému. 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Fakulta disponuje výukovými prostorami o rozloze 8 500 m2 i nejnovější technikou a právem se řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských i nelékařských oborů. V současné době na fakultě studuje cca 1 700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů, kteří jsou poté velmi dobře uplatnitelní na aktuálním trhu práce.

Carebot

Carebot vyvíjí doporučující systémy umělé inteligence,které pomáhají lékařům přesněji a rychleji určit, co se nachází na snímcích z obrazového vyšetření. Umělou inteligenci implementují přímo do systémů, které lékař běžně využívá k prohlížení těchto snímků. Navyšují tak nejenom přesnost, ale zrychlují samotný proces vyšetření. Českou společnost Carebot tvoří experti na umělou inteligenci, ekonomiku zdravotnictví a více než 30 radiologů z celé Evropy. V roce 2023 certifikuje první řešení pro odhalení nálezů na rentgenu hrudníku, následuje řešení pro mamografii a CT. Společnost se věnuje i edukaci lékařů ohledně umělé inteligence, jejích výhod a správného využití v praxi.

IFMSA CZ

IFMSA Česká republika je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení pro povolání lékaře, chtějí, aby medicína byla férová pro všechny, a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice.

Přidejte se mezi naše partnery

Buďte součástí našeho úspěšného projektu a získejte přístup k cílovým skupinám, odbornému know-how a novým obchodním příležitostem.

Oslovte největší českou komunitu mediků a lékařů

Staňte se součástí našeho odborného obsahu

Postavte se po bok projektu s mimořádným přesahem

Po–Pá: 8:00 - 18:00
Odpovídáme zpravidla do druhého dne

Hlavní partneři

Autorem fotografií je Anna Kovačič. Děkujeme!

Hlavní nabídka

Kontakt

Hlavní 1434, 691 41 Břeclav

info@pomedine.cz

+420 775 914 079

IČO: 14250420

Copyright © 2024 Po medině | Zlepšujeme české zdravotnictví odspodu.