Nemocné děti, zoufalí rodiče. V Česku jsme se v posledním měsíci potýkali s akutním nedostatkem léků proti horečce a bolesti (Ibuprofen, Paracetamol), chyběly i různé druhy antibiotik.

Léková krize

Situace byla tak naléhavá, že muselo zasáhnout i ministerstvo zdravotnictví, i když tato činnost není jeho standardní povinností. Povinností státu, vlády a ministerstva je zajistit v České republice takové podmínky, aby dodavatelské vztahy normálně fungovaly a byly tedy zajištěny nekomplikované dodávky léků. V čem to tedy vázne? Problém není v lékárnách, dokonce ani v České republice, situace se týká většiny evropských zemí. Je to problém systémový, hluboký, trvající již několik let. S výpadky léků se totiž nesetkáváme poprvé, ovšem tentokrát, v době extrémního nárůstu respiračních onemocnění, je situace o to svízelnější.

Nastalá situace souvisí se změnami ve farmaceutickém průmyslu, ke kterým došlo před několika lety (fúze firem, přenos výroby léků do asijských zemí – Čína, Indie). Jak si jistě dokážete představit, výroba léků je extrémně složitý a přísně hlídaný proces (o který se starají lékové agentury – FDA, EMA). Dalším faktorem, který ovlivnil proces výroby byla tvrdá lock-downová politika v Číně, která mohla taky přispět k prodlevě ve výrobě. V neposlední řadě je to válka na Ukrajině, která přinesla zdražení energií. V rámci produkce léků navíc stačí maličkost (např. nejsou platíčka, víčka atp.), aby lék nemohl být uveden na trh.

Česká společnost se k této situaci postavila způsobem, kdy se začaly využívat tzv. alternativy. Některé nemocniční lékárny si dokázaly vyrobit svoje vlastní léky (např. IKEM), jindy se využívala antibiotika zásobní. Tento přístup ale není udržitelný a po čase mohou začít chybět i tyto alternativy.

Jak tedy pro příště předejít tomu, abychom znovu nemuseli čelit výpadku/nedostatku léků? Ministerstvo zdravotnictví nedávno připravilo novelu v Zákonu o léčivech, ve které je uvedeno, že u léků, které jsou hrazeny z veřejného pojištění, se musí dodavatel zavázat k tomu, že před ukončením dodávky tohoto léku musí zásobu tohoto léku minimálně na 2 měsíce. Tímto by si Česká republika získala čas k nalezení jiného řešení. Situaci řeší i Evropská Unie, která vypracovává farmaceutickou strategii a plán, aby mohla být Evropa v budoucnu ve výrobě léků soběstačná, to je ovšem běh na dlouhou trať.

Budeme-li chtít zajistit spolehlivé dodávání léků do Evropy v náležité kvalitě, budeme se muset připravit na citelné zdražování léků. Asijské státy poskytují levnou pracovní sílu, otázka životního prostředí v těchto zemích nehraje příliš vysokou roli, to v případě přemístění výroby léků do Evropy nebude možné.

MUDr. Bára Zapletalová
IG: pediatrie_pro_vsechny
LINKEDIN:
Bára Zapletalová

Zdroj: Krizi dodávek zvládneme. Léky ale zdraží a antibiotika budou chybět i příští rok, varuje expert • mujRozhlas