Rakovina plic, podobně jako vysoký krevní tlak, je onemocnění, které zpočátku nebolí. Často se ozve až ve velmi pokročilém stádiu, kdy jsou možnosti efektivní léčby již velmi omezeny. Každoročně onemocní rakovinou plic kolem 6500 čechů, přičemž na rozvoji onemocnění se podílí hlavně kouření, a to aktivní i pasivní. Bohužel se jedná o onemocnění, na které stále umírá velká část nemocných, v současnosti přes 80%. Pouze 15% “šťastlivců” se o svém onemocnění dozvídá v časném stádiu, kdy je šance na vyléčení výrazně vyšší.
V lednu 2022 odstartoval program, pod záštitou evropské unie, který cílí na nejvíce ohroženou skupinu. Jedná se o občany ve věku 55-74 let, kteří mají za sebou alespoň 20 balíčkoroků (zahrnuje jak aktivní tak bývalé kuřáky).

(Pozn. Jako 1 balíčkorok se označuje doba, po kterou pacient každý den vykouřil 1 krabičku cigaret. Tzn. všichni, kteří kouřili po dobu 20 let 20ks cigaret denně nebo za 10 let/40ks denně nebo za 5 let/80ks denně atd.)

Screeningové CT vyšetření

Jak tento program funguje? Vše začíná u praktického lékaře – proto je mimochodem tak důležité chodit na pravidelné prohlídky, což je v dospělém věku každé 2 roky. Praktik, který je do tohoto programu zapojený, aktivně vyhledává rizikové osoby, které telefonicky kontaktuje a pozve na vyšetření. Následně po odebrání anamnézy a základním vyšetření vystaví pacientovi žádanku k plicnímu lékaři. Druhou možností je, že se riziková osoba ozve svému praktickému lékaři sama.

U plicního lékaře je pacient nejdříve vyšetřen, popřípadě plicní lékař doplní ještě spirometrické vyšetření, které slouží k objektivizaci plicních funkcí. Neobjeví-li lékař zásadnější problém, v dalším kroku následuje vyšetření nízkodávkovou (tj. nízkou radiační zátěží) počítačovou tomografií na akreditovaném pracovišti. Samotné CT vyšetření trvá několik málo minut. Nález zhodnocený radiologem obdrží poté zpátky indikující lékař, který rozhodne o dalším postupu.

Doposud se do projektu zapojilo 1 152 účastníků, přičemž osloveno k účasti jich bylo téměř 2000. Jinými slovy, 6 z 10 oslovených se zúčastnilo. Z toho množství bylo jistě zachyceno 9 případů rakoviny plic, několik dalších hraničních nálezů se v současné době stále vyšetřuje. Kromě karcinomu plic pomohl tento program zachytit i jiná onemocnění, např. chronickou obstrukční plicní nemoc CHOPN.
Plánem je vést pilotní projekt po dobu 5 let, bude po celou dobu dobrovolný a plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
 
Tento program cílí na zvýšení počtu záchytů rakoviny plic v počátečních stádiích. Nikdy však tento screeningový program nemůže nahradit na prvním místě stojící tzv. primární prevenci, tedy nekouřit. Proto projekt mimo jiné podporuje a vybízí k zahájení odvykací léčby kuřáků. Na webových stránkách projektu jsou např. odkazy na příslušné spolky a odborníky, které kuřáky provází na cestě přestat kouřit. Dále zde najdete informace o možnostech čerpání finanční podpory pro odvykací kúru atp.

Jste-li kuřák/kuřačka nebo máte-li ve svém okolí blízkou osobu, která kouří, povězte jim o tomto programu. Šiřte informace dále a v nejlepším možném případě s kouřením skoncujte, třeba hned 1. srpna, na Světový den rakoviny plic.

MUDr. Bára Zapletalová
IG: pediatrie_pro_vsechny
LINKEDIN:
Bára Zapletalová


ZDROJE:
Program časného záchytu karcinomu plic – Program časného záchytu karcinomu plic (prevenceproplice.cz)
Do programu screeningu rakoviny plic se v prvních měsících zapojily stovky Čechů – Zdravotnický deník (zdravotnickydenik.cz)