Telemedicína, název který může někomu evokovat jméno vesmírné lodi, je již suverénní součástí moderního zdravotnictví. Jedná se o lékařský přístup, který využívá moderní technologie, především online přenos, k léčení „na dálku“. Je pro vás tento koncept těžko uchopitelný? Pojďme si tedy říci o tomto způsobu něco více.

Telemedicína

Na telemedicín jsem narazila poprvé díky organizaci Lékaři bez hranic. Dozvěděla jsem se, že na misích je nezastupitelným prvkem poskytování lékařské péče. Proč tomu tak je? Důvodem bývá malý počet odborných zdravotníků v těchto oblastech. Je-li dobré pokrytí signálu v  zemi sužované válkou či přírodní katastrofou, je možné dosáhnout většího dosahu zdravotní péče skrze odborné poradenství skrze video přenos.

Abychom si to lépe představili, nastíním situaci z praxe lékařů na misi. Na tyto mise vyjíždí zpravidla hned několik odborníků, jako například chirurg, gynekolog, infektolog, pediatr a další. Nikdy to ale nejsou všechny odbornosti jako známe z nemocničních zařízení. Podobně oblasti, kde zdravotnictví není dobře rozvinuté, či vzdálené venkovské oblasti trpí nedostatkem odborných zdravotníků. Když se proto třeba dostane chirurgovi do rukou horečnaté dítě s projevy krvácení do kůže a nemá „po ruce“ infektologa či pediatra, může využít služeb telemedicíny. To v praxi znamená, že vytočí číslo svého kolegy infektologa, který působí o dvě země vedle a požádá o jeho expertízu. Říkáte si, proč se tomu říká telemedicína a ne „hovor s kolegou“? Je to proto, že velice často je hovor rovnou spojený s videozáznamem. Díky tomu doktor na druhé straně, v našem případě infektolog, vidí nemocného „realtime“, a vyšetří ho očima, ušima a rukama svého kolegy. V praxi se tento přístup náramně osvědčil, čím dál tím více ve válečných oblastech.

Vraťme se ale k nám do Evropy. Poslední dva pandemické roky nám zavřely dvířka k mnoha oblastem, často i ty od praktického lékaře. Možná jste proto byli někdy v minulosti „donuceni“ řešit svoje zdravotní problémy přes telefon a bylo to pro vás něco úplně nového. Rozvoj aplikací, webových stránek ale i gadget zařízení, které poskytují telemedicínské služby se rozmohl právě v době covidové. To, že si vaše plíce nebo srdce poslechne lékař na druhé straně obrazovky, či se vám podívá do úst, uší, nebo změří tep, už není sci-fi.

Nikdo netvrdí, že telemedicína nahradí osobní kontakt s lékařem, to opravdu nejsou a nikdy nebyly její ambice. Telemedicína je tu proto, aby nám ušetřila nadbytečné návštěvy u lékaře, aby nás nasměrovala k danému odborníkovi, poradila dříve než se nám dostane profesionální péče. Telemedicína je perfektním nástrojem k pravidelnému monitorování chronických pacientů. Například pacienti s onemocněním diabetes mellitus (cukrovka) mohou svá data týkající se krevního cukru odesílat do mobilního zařízení lékaře, který je díky tomu monitoruje na dálku a v případě výraznějších odchylek jsou ihned kontaktováni.

Telemedicína pomalu, ale jistě proniká do všech odvětví medicíny a stává se její významnou součástí. V jejím centru stojí kolegium kvalifikovaných lékařů, kteří jsou schopni poskytovat péči 24/7 z pohodlí vašeho obývacího pokoje. Nebojme se jí tedy, dejme jí šanci a přispějme k modernizaci našeho zdravotnictví.

MUDr. Bára Zapletalová
IG: pediatrie_pro_vsechny
LINKEDIN:
Bára Zapletalová