Už jste někdy slyšeli o neoprávněném nahlížení do zdravotnické dokumentace? Víte, že se často dá snadno odhalit a prokázat? A víte, že je protizákonné? V následujícím článku si povíme něco o elektronické stopě v nemocničních systémech v české republice a o tom, jak kvůli neznalosti snadno můžete přijít do průšvihu.

Nahlížení do zdravotnícké dokumentace

Jako lékaři s největší pravděpodobností dříve či později dostanete přístup do zdravotnické dokumentace pacientů nejen na svém oddělení, ale i ve zbytku nemocnice. Důvod je prostý, přístup potřebujete jak v průběhu svého předatestačního “kolečka”, tak pro případy konzilií, konzultací, indikačních seminářů či multidisciplinárních týmů. 

Brzy se však také pravděpodobně stane to, že vám do práce například zavolá dobrý kamarád s prosbou, abyste se mu podívali, jak dopadla operace jeho přítelkyně. “Určitě má o ni velký strach,” pomyslíte si a jelikož máte přístup do dokumentace celé nemocnice, kamarádovi informace poskytnete. Víte co se právě stalo? Neoprávněně jste nahlíželi do zdravotnické dokumentace.

Čas může běžet dál, dlouho se nic nebude dít. Možná na výše uvedenou pomoc kamarádovi zcela zapomenete. A pak si vás zavolá primář, kterému na stole přistála stížnost či žaloba právě na vaše jednání před několika lety, na které už si možná ani nevzpomínáte. Přítelkyně vašeho kamaráda byla tehdy čerstvě po rozchodu s vaším kamarádem a rozhodně nedala souhlas k tomu, aby informace o jejím zdravotním stavu znal, tím spíše, když se jednalo o citlivou operaci. A najednou je průšvih na světě. 

Pro dobrotu na žebrotu,” běží vám hlavou … „ale to mi přece nemají jak dokázat…bude to tvrzení proti tvrzení…tím spíš, když se to stalo tak dávno.” Opak je v tomto případě bohužel pravdou. Po přihlášení do nemocničního systému se eviduje doslova každé vaše kliknutí. Každá vaše zpráva, změna dokumentu, oprava špatně napsaného dekurzu, dokonce i pouhé otevření a náhled libovolného dokumentu. Říká se tomu elektronická stopa. V některých systémech se tato stopa dokonce dá zobrazit – obvykle při kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolný dokument v systému a po výběru “informace o dokumentu” lze najít, kdo a kdy přesně otevřel či upravil daný dokument.

S elektronickou stopou mám svoji osobní zkušenost. Na konci loňského roku jsem musel řešit potíže se zrakem, pravděpodobně autoimunitního charakteru, což mě v rámci došetřování zavedlo jako pacienta do více čekáren po nemocnici. Cestou z místa na místo jsem samozřejmě potkal řadu kolegů a kolegyň napříč různými pracovištěmi v nemocnici. Znáte to, některým si rádi postěžujete a o své problémy se podělíte, jiným je logicky sdělovat nechcete. Když jsem si pak v odstupu otevřel svoji složku v nemocničním systému a najel právě na elektronickou stopu svých lékařských zpráv, hádejte kolik zobrazení některé měly? Desítky! A velká část byla neoprávněná, a to přesto, že většina z nich byla vedena starostí o mé zdraví, přátelským zájmem či pouhou zvědavostí.

Cílem tohoto textu je zdůraznit existenci elektronické stopy, kterou za sebou nesmazatelně zanechává každý lékař v nemocničním systému. Mějte na mysli, že po přihlášení se eviduje doslova každé vaše kliknutí a že ačkoliv máte přístup do dokumentace všech pacientů v nemocnici, nemáte oprávnění otevírat cokoliv a kdykoliv se vám zachce. Neoprávněné nahlížení do zdravotnické dokumentace je protizákonné a může vám nadělat zbytečné problémy. Více jsme o konkrétních případech a možných dopadech takového jednání hovořili zde

Martin Palička