7. 7. 2024

Méně známé (či méně “oblíbené”?) obory medicíny

Pojďme se spolu podívat na některé méně známé (nebo možná méně atraktivní) obory medicíny. Některé jsou složitější a vyžadují předchozí specializaci, jiné se dají studovat přímo po ukončení univerzity. 

Algeziologie

Nástavbový obor, jehož obsahem jsou veškeré znalosti a dovednosti k diagnostice a léčbě akutní a také chronické bolesti. Podmínkou je nejprve získání některé z následujících specializací: anesteziologie a intenzivní medicína, klinická onkologie, neurologie, neurochirurgie, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství, revmatologie, vnitřní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína, dětská chirurgie, diabetologie a endokrinologie, chirurgie, geriatrie. 

Medicína katastrof a hromadných neštěstí 

Jedná se o interdisciplinární obor, který má za úkol prevenci, organizování záchranných akcí a rehabilitací následků katastrof (zdravotních následků). Jedná se tedy o léčbu množství raněných/nemocných, zpravidla pod tlakem a s omezenými silami či prostředky. Poškození zdravotního stavu pacientů je vyvoláno exogenními faktory (hromadným neštěstím, katastrofou). 

Koloproktologie

V Česku jako nástavbový obor chirurgie od roku 2011. Věnuje se diagnostice a léčbě 4 základních problematik: nádorová onemocnění střev a konečníku, zánětlivé střevní choroby (různé kolitidy a Crohnova choroba), poruchy funkce pánevního dna (zejména inkontinence stolice, obstipace), perianální nemoci (hemoroidy, píštěle, fisury, abscesy apod.).  

Cévní chirurgie

Absolvování této specializace ti umožní provádět vysoce specializované výkony v oboru cévní chirurgie (výkony na aortě, na pánevních tepnách, končetinových tepnách, extrakraniálních větvích oblouku aorty, výkony na viscerálních tepnách, výkony i v žilním systému, zakládání hemodialyzačních A-V zkratů). Podmínkou k zařazení do oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře (tedy ukončení šestiletého prezenčního studia lékařské fakulty). 

Lékařská genetika

Být lékařským genetikem ti umožní samostatnou činnost v daném oboru, dále spolupráci s cytogenetickými, molekulárně genetickými a biochemickogenetickými laboratořemi a pracovišti. Podmínkou k zařazení do oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře (tedy ukončení šestiletého prezenčního studia lékařské fakulty). 

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Základem této specializace je získání všech potřebných teoretických a praktických znalostí a dovedností v klinické výživě (enterální a parenterální), dietologii, metabolické péči a intenzivní metabolické péči. Vychází z množství základních oborů medicíny. 

Onkochirurgie

V Česku jako samostatný interdisciplinární nástavbový obor od roku 2011. Již z názvu vyplývá, že se zde prolíná zejména onkologie a chirurgie. 

Perinatologie a fetomaternální medicína

Specialista v tomto oboru posuzuje rizika během těhotenství, v průběhu porodu a v šestinedělí, řeší předporodní diagnostiku fetomaternálních onemocnění, a to včetně těch, které vyžadují prenatální invazivní výkony. Pečuje o vysoce rizikové těhotné. Vychází ze specializace v oboru gynekologie a porodnictví. 

Hyperbarická a letecká medicína

Jedná se o multidisciplinární nástavbový obor z jedné z následujících specializací: vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, klinická onkologie, ortopedie, traumatologie, endokrinologie a diabetologie. Má vztah k neuvěřitelnému množství disciplín – interna, chirurgie, traumatologie, ORL, dermatologie, urologie, neurologie, ARO, pediatrie, teoretická i aplikovaná fyzika, dekompresologie, pracovní lékařství, mikrobiologie a další.
Odborná způsobilost v tomto oboru tě opravňuje k lékařskému zabezpečování činnosti potápěčů (i profesionálních potápěčů) a pracovníků v přetlaku, k posuzování zdravotní způsobilosti leteckého personálu, k hodnocení a ke změnám souvisejících s provozem letectva; a v neposlední řadě i k navrhování preventivních úkolů a k posuzování příčin leteckých neštěstí, tedy pokud je způsobil lidský faktor. 

Chirurgie ruky

Není samostatný obor, nicméně jedná se o výrazně úzce specializovaný směr prolínající plastickou chirurgii, ortopedii a neurologii.  

Mimo výše zmíněné obory sem patří další různé specializace a subspecializace, jako jsou například transfuzní lékařství, vojenské lékařství, paliativní medicína, klinická farmakologie, klinická osteologie, biomedicínské inženýrství, epidemiologie, tělovýchovné lékařství, a další. Je jenom na tobě, co se ti líbí a co si z toho vybereš. 

MUDr. Silvia Maryn

REFERENCE

https://www.cshlm.cz/hyperbarie 

https://www.chirurgie.cz/  

https://www.ipvz.cz/ 

https://is.vszdrav.cz/do/vsz/podklady/stud_mat/Medicina_katastrof_a_hromadnych_nestesti.pdf  

https://prehlednejsizdravotnictvi.cz/prehled-nastavbovych-specializaci-pro-lekare/ 

https://www.zsa.cz/katastrofy2010/storek.pdf

Články na podobné téma

07.07.2024

Méně známé (či méně “oblíbené”?) obory medicíny

Pojďme se spolu podívat na některé méně známé (nebo možná méně atraktivní) obory medicíny. Některé jsou složitější a vyžadují předchozí specializaci, jiné se dají studovat přímo po ukončení univerzity.  Algeziologie Nástavbový obor, jehož obsahem jsou veškeré znalosti a dovednosti k diagnostice a léčbě akutní a také chronické bolesti. Podmínkou...
Chci číst více →
30.06.2024

Má cenu jet na Po medině Kemp znovu?

Po medině Kemp: Výjimečný zážitek pro budoucí lékaře Po medině Kemp je jedinečná víkendová akce, zaměřená na mediky od 2. ročníku a mladé lékaře. Nabízí intenzivní zážitek plný workshopů, diskuzí, besed a zábavy. Na posledním Kempu jsme měli příležitost udělat rozhovor s Terkou Sobelovou, kterou můžeš znát z našich podcastů. Terka se této...
Chci číst více →
25.06.2024

MUDr. David Zogala, Ph.D.: „Lékař, který pracuje se zobrazovacími metodami, se nemusí bát, že bude nahrazen AI, možná mu ale ubude část monotónní práce.“

Nukleární medicína je obor, který studentům medicíny často uniká, ale jeho význam je nepopiratelný. Může ti nabídnout kombinaci diagnostiky a terapie pomocí radioaktivních látek, což je fascinující, ale často opomíjená část lékařské praxe. Pozvali jsme přednostu Ústavu nukleární medicíny, který má bohaté zkušenosti z praxe i ze zahraničních...
Chci číst více →

Připravujeme

Registruj se, ať ti nic neuteče

Tady chceme uživatelům říct o čem vlastně newsletter je. Jaké informace se v něm dozví, jak často chodí a proč by je to mělo zajímat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Hlavní partneři

Staňte se naším partnerem

Buďte součástí našeho úspěšného projektu a získejte přístup k odbornému know-how a novým obchodním příležitostem.

Text partnerské výhody

Text partnerské výhody

Text partnerské výhody

Autorem fotografií je Anna Kovačič. Děkujeme!

Hlavní nabídka

Kontakt

Hlavní 1434, 691 41 Břeclav

info@pomedine.cz

+420 775 914 079

IČO: 14250420

Copyright © 2024 Po medině | Zlepšujeme české zdravotnictví odspodu.