Gratulujeme z celého srdce! Loňský úspěch zakladatele Po medině letos napodobila zakladatelka partnerského projektu MedicRise, MUDr. Barbora Mechúrová, která byla redakcí časopisu Forbes vybrána do výběru 30 pod 30 pro rok 2024. Pomyslná štafeta tak byla předána my se těšíme z toho, že témata jako rozvoj komunikačních dovedností zdravotníků, dostávají prostor i v tak prestižních výběrech. Barbora, která je také velmi oblíbenou lektorkou na Po medině Kempech, věnovala svůj první rozhovor právě portálu Po medině a my vám ho nyní přinášíme.

Urologie

Jaké byly tvé pocity, když ses o své nominaci dozvěděla od redakce? Jak jsi reagovala?
Šla jsem právě po ulici, když jsem zjistila, že mám nepřijatý hovor od neznámého čísla. Byl už podvečer, a tak jsem původně neměla vůbec v plánu na telefonát reagovat. Intuice mě ale přiměla vytočit číslo nazpátek. Když se na druhé straně ozval Filip Saiver z redakce Forbes, byla jsem v šoku. Docela živě si pamatuji, jak jsem začala koktat! Z prvotního šoku a nechápavého překvapení se ale mé pocity poměrně rychle proměnily v úžas, vděčnost a nadšení. Dnes je to pár dní od zveřejnění žebříčku a tyto pocity mě stále neopouští. Navíc se k nim velmi silně přidružuje pokora, se kterou chci k tomuto ocenění práce týmu MedicRise přistupovat.

Kdo z letošního výběru tě nejvíce zaujal?
Letošní výběr je plný silných osobností, inspirativních příběhů, houževnatosti a odhodlání. Těší mne, že jsem již měla příležitost se s některými z nás osobně seznámit, a pevně doufám, že se všemi ostatními se potkáme v dohledné době. Během pár krátkých minut jsme si však nejvíce padly „do noty“ s Kačkou Štěpánkovou, která se věnuje výzkumu míšního poranění v oblasti neurověd. Za dobu svého působení dosáhla nemalých vědeckých úspěchů u nás i v zahraničí. Nejenže s Kačkou sdílíme zájem o lidské tělo, velmi rychle jsme zjistily, že sdílíme též podobné osobní naladění. Jsem vděčná za prostor, který pro nás Forbes vytváří. Prostor, ve kterém se můžeme navzájem poznávat a propojovat.

Ocenění je jistě zpětnou vazbou na tvoji práci v MedicRise, jaké máš s projektem vize a plány?
Toto ocenění je primárně úspěchem celého našeho týmu a vyjádřením velké podpory, které se nám touto cestou dostává. V letošním roce bychom rádi zorganizovali 3. ročník konference Zdravé zdravotnictví, který se bude, s ohledem na zpětné vazby loňských účastníků, zaměřovat především na komunikaci s náročnými pacienty. Dále bychom rádi prohloubili spolupráci s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními. Se začátkem nového kalendářního roku jsme rozšířili nabídku našich vzdělávacích okruhů a zároveň jsme začali nabízet personalizované kurzy a workshopy na míru zdravotnickým týmům. V neposlední řadě se zaměříme na tvorbu edukačních materiálů pro zdravotníky a přineseme do českého prostředí zahraniční metodiky a komunikační strategie pro usnadnění komunikace v náročných situacích. 

Můžou se medici a lékaři těšit na Báru 30 pod 30 těšit na dalších Po medině Kempech jakožto s lektorkou?
Jednoznačně ano! Má účast na Po medině kempech je mou „srdeční záležitostí“ a troufám si říci, že už i určitou formou tradice. Dokud budou mít organizátoři zájem o námi prezentovaná komunikační témata, velmi ráda se budu nadcházejících kempů účastnit. Ve vzdělávání budoucích lékařů vidím hluboký význam, neboť právě tito lidé jsou budoucností českého zdravotnictví a mají potenciál vnést do něj nové přístupy k poskytování zdravotní péče.

Jak se vypořádáváš s pozorností okolí, která je ti teď věnována?
Nemohu říci, že bych pociťovala nadměrný příliv pozornosti. Kromě přátel a známých, kteří mi v souvislosti se zveřejněním žebříčku začali zasílat svá přání a gratulace, plynou mé dny ve stále stejném rytmu. Příliv publicity bych nicméně velmi přála vizi zdravého zdravotnictví. Jsem přesvědčena, že se jedná o jednu z cest k otevírání celospolečenského prostoru, ze kterého může vyklíčit nemálo změn. Tou hlavní, o níž usilujeme je podpora péče zaměřené na pacienta.

Někteří to možná neví, ale aktuálně nepracuješ jako lékařka a dáváš si profesní pauzu, během které sbíráš nové zkušenosti jinde. Co bude dál? Vrátíš se k medicíně nebo jaké jsou plány?
Práce s lidmi je pro mě důležitá. Stejně tak je pro mě ale důležité vytváření tvůrčího prostoru pro seberealizaci a podporování celospolečenských změn. Jakým způsobem se mi tyto mé potřeby podaří naplnit v mém profesním životě, na to jsem sama zvědavá. Mou hlavní prioritou je pro mě aktuálně nezisková organizace MedicRise a její další směřování. Uvnitř sebe ale tuším, že to nebude dlouho trvat a s pacienty se budeme opět setkávat. S jistotou ale mohu říci, že to nebude v nemocničním prostředí a na celý úvazek (směje se).

Moc děkujeme za rozhovor a ještě jednou gratulujeme.