Mám důvěru v sílu lidskosti, vzájemnou laskavost a unikátní potenciál každého člověka. Těší mne, když mohu druhé doprovázet na jejich cestě, a pozorovat, kým se na této cestě stávají. Vždy jsem si přála zažívat pocit naplnění ve svém profesním i soukromém životě. Z tohoto důvodu si tvořím příležitosti, které mi přinášejí radost, umožňují rozvíjet mé silné stránky a přinášejí užitek komunitě lidí, jíž jsem součástí.

V rámci své specializace jsem se rozhodla věnovat oboru psychiatrie pro její blízkost k hlubokým lidským příběhům.
Péče o duševní zdraví, psychosomatická medicína, psychoterapeutický přístup a celostní pojetí člověka a jeho zdraví jsou témata, které mě vždy oslovovala. V současné době proto pracuji jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice a zároveň vyučuji budoucí lékaře na Klinice psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. V září 2022 bych ráda započala postgraduální studium na 1. lékařské fakultě UK, stejně jako psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii.

Přála bych si být součástí zdravotnického systému, v němž zdravotníci komunikují se svými pacienty empaticky, symetricky a vědomě je provázejí na cestě k uzdravení. Abych mohla přispět svým dílem k naplnění této vize, založila jsem neziskovou organizaci MedicRise z. s., jejímž cílem je rozvoj komunikačních dovedností zdravotníků. 

Jsem přesvědčena, že kvalitní a komplexní zdravotní péče není založena pouze na teoretických znalostech, které jsme se naučili během studia na lékařské fakultě, a praktických dovednostech, které získáváme praxí. Pacienti, kteří přicházejí do našich ordinací, očekávají profesionální a zároveň lidský přístup. Chtějí spolupracovat s lékaři, kteří jsou kompetentní a zároveň laskaví a empatičtí. 

Ve svém volném čase chodívám na dlouhé procházky městem, cvičím jógu a tančím. Mám velkou vášeň pro latinskoamerickou kulturu, užívám si cestování o samotě a chůzi po horách. Odpočívám s knihou, šálkem horkého čaje s mlékem a ve chvílích inspirace se věnuji tvůrčímu psaní pro svůj blog O věcech mezi tělem a duší (sledovat můžete i na Facebook)