Duševní zdraví mediků je téma, kterému by měla být věnována náležitá pozornost. Studenti medicíny by si měli osvojit metody zvládání stresu již během studia, aby mimo jiné předešli stresu v následné práci lékaře. Že to bez stresu nejde? Možná ne, ale považujeme za nezbytné umět ho redukovat na nezbytně nutnou míru a umět s ním pracovat. V prvním videu, které jsme pro Vás připravili v rámci našeho výzkumu o duševním zdraví českých studentů medicíny jsme popsali aktuální stav a důvody, které nejvíce přispívají k nadměrnému stresu během studia. Povídali jsme si také o tom, jak se stresem aktivně a všímavě pracovat, jak si ho nenechat přerůst přes hlavu, na koho se případně obrátit o pomoc a jak nám mohou život usnadnit metody mindfulness. Moderuje Nikola Smolková a hosty jsou spoluautorka výzkumu a mladá psychiatrička, Barbora Mechúrová a studentka medicíny a certifikovaná lektorka mindfulness, Julie Motlová. Ukázku mindfulness meditace najdete zde.

Video můžete přehrát také na našem YouTube, SpotifyApple Podcasts.