Práce českých lékařů v zahraničí, díl 5

Pokračujeme dále v sadě textů srovnávající práci českých lékařů s jejich zahraničními kolegy. Následující článek se bude týkat zákoníku práce, jeho dodržování či obcházení. Zajímalo nás, jestli je situace našich respondentů v zahraničí podobná, nebo jestli se dá mluvit o slušné pracovní kultuře, která si svých zdravotníků váží a chápe, že potřebují mít čas na odpočinek, rekonvalescenci i rodinu. Druhou část pak věnuji službám a pohotovosti. Je nutné, abyste v rámci úvazku služby sloužili? Nebo si můžete vybrat, když třeba Vaše rodinná situace nenahrává nočním?

Práce přesčas, pracovní podmínky a dodržování zákoníku práce

Česká republika

Situace v českém systému zdravotnictví byla opakovaně rozebírána nejen na portálu Po medině. Práce přesčas zkrátka stále patří k normálnímu životu mladých lékařů, kteří se často setkávají se stovkami přesčasových hodin, které se v horším případě tváří jako druhá smlouva od stejného zaměstnavatele na jinou pozici a podobně. Více zde. Zákoník práce se porušuje pod tlakem toho, že je nutné zajistit neustálou dostupnost péče, často bohužel s nedostatkem personálu.

Německo

Jako absolventka jsem sloužila přesčas cca. 120-140h měsíčně, což je samozřejmě se zákoníkem práce neslučitelné. Nikoho to nezajímalo. K podpisu jsme pravidelně dostávali papíry, že souhlasíme se službami a porušováním zákoníku práce.

Švédsko

Zákoník práce se zde určitě dodržuje více než v Česku, i když tady není výjimkou například nedodržování přesčasů, apod. Určitě to ale není jev častý, naopak má každý nárok na volno jak před službou, tak po službě a noční práce je extra oceněná počtem odpracovaných hodin násobených koeficientem (například víkendy a práce od půlnoci do 7 hodin se vynásobí dvěma a o svátcích dokonce třemi). Když sloužíte, máte nárok vybírat si náhradní volno, což při průměrném počtu 4-5 služeb měsíčně může dát i 7 týdnů extra volna plus 5 týdnů řádné dovolené za rok. Pokud se porušuje počet přesčasů, tak je to zpravidla z důvodu náhlého výpadku například nemocného kolegy. A pak jsou tu i jedinci, co mají osobní motivaci pracovat nad rámec, v převážné většině z vlastního rozhodnutí. K extrémním případům nedochází, v pracovních výkazech je velice snadno patrné, pokud je přesažena daná hranice a nedošlo zároveň k čerpání náhradního volna. V takovém případě může zaměstnavatel náhradní volno nařídit, případně se na konci roku určitá část proplatí, což je značně nevýhodné kvůli daním.

Švýcarsko

Zákoník práce je striktně dodržován. Práce třeba 72 hodin v kuse zde absolutně není. Jak v privátní, tak v státní sféře se na firemní kulturu dbá a pracovní doba je dodržována.

Pohotovostní služby

Česká republika

Vzhledem k personální situaci českého zdravotnictví je téměř nemyslitelné, že by mladý lékař mohl odmítnou sloužit pohotovost. Takže v rámci běžné pracovní doby počítejte ještě s pohotovostmi, které mají rozdílné podmínky v každém zařízení. Někdo chodí po službách domů, někdo ještě dělá vizitu a někdo zůstává na plný pracovní den. Situace jsou rozdílné i o víkendech. Každé zařízení má jiný přístup zpravidla podle jejich personální situace a obložení.

Německo

Služby byly vždy povinné a rovným dílem se rozdělovaly mezi asistenty (neatestované lékaře). Na mojí první klinice sloužili i Oberarzti (Vedoucí lékaři). V další nemocnici nás nutili do Notarzt Ausweis (Průkaz pro RZP), aby člověk mohl sloužit RZP. Dokonce jsem měla i ve smlouvě, že jakmile si Ausweis udělám, budu muset jezdit záchrankou. Proto jsem si ten průkaz nikdy nevyřídila.

Švédsko

V hlavních oborech jako chirurgie, interna, ortopedie, primární péče, pediatrie, aj. je snaha o co největší efektivitu a personální pokrytí se s větším, či menším úspěchem daří dosáhnout přes akutní centra s neselektovaným příjmem, menší hustotou nemocnic a větší kompetencí a pravomocemi středního zdravotnického personálu. K tomu všemu napomáhá i možnost lékařů s legitimací sloužit na akutních příjmech a v poslední době se začínají objevovat hotoví specialisté v oboru akutní medicína, kteří jsou v těchto centrech defacto kmenovými zaměstnanci. K situaci praktických lékařů je zde docela rozvinutý systém akutních ordinací (něco jako pohotovost LSPP), které fungují jak večer, tak i o víkendu a někdy jsou tyto ordinace přímo v areálu nemocnic s výhodami využití komplementu dle potřeby. A jelikož jsou tyto služby velice dobře honorované, není problém s jejich obsazením, často i formou externistů.

Švýcarsko

Žádné služby nejsou povinné a nejsou ani povolené. Jiné zaměstnání při 100% úvazku není povoleno a když ano, tak podléhá povolení od personálního oddělení.  

Autor : MUDr. Tereza Ettlerová, MBA