Léta starý sen o studentském prostoru pro setkávání, studium, dobrou kávu či odpočinek pro všechny studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity se stal skutečností. Studenti z neziskové organizace IFMSA CZ Ostrava ve spolupráci s vedením fakulty ho na konci září otevřeli přímo v suterénu hlavní moderní budovy INLEK.

Ostravští medici si otevřeli vlastní klubovnu

„Jsme moc rádi, že se projekt klubovny podařilo dotáhnout do zdárného konce. Podobný prostor u nás na fakultě dlouhodobě chyběl a věříme, že jeho realizace přinese zkvalitnění vysokoškolského prostředí. Navíc se jedná o důkaz, že studenti mají na fakultě hlas a možnost se podílet na jejím rozvoji,“ říká lokální prezidentka IFMSA CZ Ostrava a studentská senátorka, Karolína Kyšková.

„Poprvé se o studentské klubovně začalo hovořit již před téměř pěti lety a chvílemi se zdálo, že vize zůstanou jen v hlavě či na papírech,“ doplňuje svou kolegyni autor myšlenky a absolvent medicíny, Martin Palička. Podle mladého lékaře Paličky je ostravská klubovna jedinečná tím, že na jejím financování se z celé poloviny podíleli samotní studenti svou dobrovolnickou aktivitou v neziskové organizaci, která si klade za cíle mimo jiné vzdělávání široké veřejnosti, mediků, zprostředkování mezinárodních odborných stáží, ale také podporu studentského mimoškolního života. Druhou polovinu z celkové částky půl milionu korun poskytla Lékařská fakulta OU a její partneři.

Další zajímavostí na studentské klubovně je fakt, že návrhy připravila také studentka. Žaneta Kleinová je čerstvá absolventka soukromé střední umělecké školy AVE ART. Návrh klubovny dostala jako zadání své maturitní práce a nejvíc si dle svých slov cení opravdovosti celého projektu, hmatatelnosti výsledku a skvělé zkušenosti, která spočívala v komunikaci a snaze vyhovět potřebám a požadavkům zákazníka.

Studentskou iniciativu a vytrvalost ocenil i samotný děkan lékařské fakulty, doc. Rastislav Maďar, který se stejně jako zbytek vedení fakulty a stovky studentů, absolventů a akademiků zúčastnil slavnostního otevření klubovny: „Vedení fakulty má z nového studentského prostoru velkou radost. Od mého nástupu na pozici děkana jsme tomuto projektu přiřadili vysokou prioritu a pravidelně kontrolovali aktuální stav a plnění termínů. Naše studentská organizace patří k nejaktivnějším v celé zemi a pro své fungování si rozhodně zaslouží důstojné zázemí tohoto typu.“

Kyšková a Palička se závěrem shodli na důležitosti spolupráce mezi studenty a vedením fakulty při rozvoji instituce. „Naše fakulta je vůbec nejmladší v republice a má před sebou bezpochyby dlouhou cestu. Doufáme, že toto a všechna další vedení LF OU budou otevřena komunikaci a spolupráci se studenty a absolventy alespoň tak, jako tomu bylo doposud.“