Každý člověk stráví téměř polovinu života spánkem. Aby zůstal zdravý musí mít spánek kvalitní se střídáním všech jeho fází, jen takový totiž umožňuje psychofyzickou regeneraci lidského organismu a mimo jiné zvyšuje koncentraci a kreativitu, zlepšuje kvalitu zapamatovaných informací a reguluje energetickou a hormonální rovnováhu. Závěr je tedy jednoduchý – čím lépe spíme, tím lepší máme imunitu.

Havířovští odborníci pomáhají léčit poruchy spánku v nové laboratoři

Zdravý a kvalitní spánek bohužel v dnešní době není samozřejmostí a jeho poruchy jsou příčinou významného procenta kardiovaskulárních onemocnění. Dlouhodobým důsledkem může být nekompenzovaná hypertenze a v krajních případech se tak stává příčinou infarktu myokardu. Dalšími důsledky jsou denní únava, negativní výkonnost a často také deprese.

Odhalit příčiny poruch spánku a pomoct najít řešení je důvod, proč odborníky v naší spánkové laboratoři navštívit. Pacient, který potřebuje specializované vyšetření, nejdříve navštíví praktického lékaře, následně podstoupí vstupní klinické vyšetření na ORL a pak stráví jednu noc na lůžku, kde mu jsou monitorovány mozkové, srdeční a dechové činnosti. Pacient je pod kamerovým dohledem a nahrává se zvuk. 

Havířovští odborníci pomáhají léčit poruchy spánku v nové laboratoři

Eva Mrázková, primářka ORL oddělení: “Spánková apnoe je charakteristická tím, že se opakuje desetkrát za hodinu a po dobu nejméně deseti sekund je ten člověk v bezdeší a na to, jak se rozdýchává, navazuje chrápání, které ale může být i nemusí být. Pokud se spánková apnoe neřeší, může vyústit ve vysoký krevní tlak, v infarkt myokardu či ischemickou chorobu srdeční. Ti pacienti trpí depresemi a únavou. Často jedná o překážky nosu, hltanu, to znamená měkkého patra, kořene jazyka a tady toto dokážeme operačně vyřešit.”

Podívejte se na televizní reportáž.