Víte, co znamená mentoring? Jednoduše předávání zkušeností. Něco, z čeho zdravotnictví žije a bez čeho by nemělo šanci vůbec fungovat. A proč je zásadní pro absolventy a mladé lékaře? Proto, že ať chcete nebo ne, ovlivňuje vaši budoucí směřování i celou kariéru.

Prezentační dovednosti pro mediky

Možná si řeknete, ale vždyť mám školitele, takže se na tohle téma v medicíně myslí. Ale vůbec! Teoreticky možná, ale realita? Je to asi tak podobné jako neurony a nefrony.

Školitel je někdo, kdo Vás má oficiálně na starosti v předatestační přípravě. Vzhledem k personálnímu nedostatku kvalifikovaných lékařů, kteří splňují požadavky, aby tenhle super post mohli zastávat, má jeden školitel často více školenců, oficiálně. V běžné praxi tuhle funkci ale zastávají často i ti, kteří nemají potřebné lidské kvality. Nikdy se ze škatulky školitel nepřesunou do nezapomenutelného šuplíku MENTOR. Myslím tím, že mají potřebné oficiality, ale lidsky je tahle funkce prostě štve. Neradi učí, vysvětlují, mluví, motivují, podporují. Neumí kritizovat, hodnotit, podat zpětnou vazbu, ale hold nemají často na výběr a školitelem být musí. A vy, jako mladí lékaři a lékařky jste jim vydání na milost a nemilost, pokud chcete splnit potřebné požadavky předatestačního vzdělávání.

Ale pak jsou tu mentoři. Pozor, mohou to být i školitelé a kdo má tohle štěstí, už žádné další v profesním životě nepotřebuje. Mentoři jsou totiž všichni ti, kteří jsou zkušenější a mají co naučit nebo předat. Patří k nim hlavně to, že splňují i lidskou stránku kvalitního mentora. Vysvětlovat je neotravuje, absolventy nepovažují za plebs. Naopak, vidí je jako svoje kolegy. Vnímají svoje předávání zkušeností jako něco, co jim do budoucna ulehčí práci, zlepší provoz, zrychlí rutinu a vylepší péči o pacienty.

Mentorem nemusí být jen ten, kdo na to má oficiální papír. Běžně jsou to mírně starší kolegové, kteří Vás naučí pracovat s nemocničním systémem, zadávat žádanky, křížit krev, vypsat neschopenku zavolat sanitu…. Nebo jsou to sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti a další zdravotníci, kteří Vás naučí odebírat krev, zavést kanylu, vyšetřit rodičku…

Mentorem může být každý, kdo má co předat!

Mentorem můžete být i Vy, třeba pro své kolegy, kteří jsou na Vašem oddělení na praxi. Doufám, že Vás ani nenapadne se ke gynekologovi na interní praxi chovat s pohrdáním, když neumí upravit inzulin.

Výhoda mentoringu ve zdravotnictví je obrovská. Levná, rychlá metoda, jak získat perfektně kvalitní know – how.

Lékaři a lékařky, kteří začínají, mají obrovskou chuť se učit, jsou inteligentní a chtějí vidět výsledky. Když Vám mentor něco vysvětluje, pište si poznámky, ukažte zájem a hned si to vyzkoušejte.  Říká Vám někdo, jak udělat žádanku? Napište si postup krok za krokem a sami se k němu vraťte, až nebudete vědět. Říká něco mentor, co víte, že třeba už není pravda a používá se jinak? Řekněte mu to, mentoring je partnerství. Skvělý mentor je minimálně ješitný, čerpá od svého svěřence aktuality a novinky v oboru.

Pokud narazíte na kolegu, který umí, ví, zná, a ještě k tomu Vám chce pomoci, pak se ho držte! Nejspíš pochopil, že čím rychleji a lépe Vás některé věci naučí, tím se zlepší, vzhledem k personální situaci, i jeho vlastní pracovní život. Nebo to má v sobě, mentorem se narodil a dělá mu to lidskou radost, zlepšovat profesní život svým kolegům. Nejednou se i stane, že s odchodem mentora odejde nejen jeho know-how, ale i jeho followeři.

Pamatujte si – dobrý mentor se neopouští a nikdy se na něj nezapomíná! 

Soukromé poděkování Ireně, Zuzce a Jiřímu, mým osobním mentorům.

MUDr. Tereza Ettlerová, MBA