Práce českých lékařů v zahraničí, díl 4

V dnešním článku se podíváme na to, co Vás jistě zajímá maximálně, na výši platu/mzdy lékařů zaměstnaných v zahraničí. Nebudeme se zdržovat řečmi, podívejte se sami, jak je práce mladých lékařů ohodnocena v Německu, Švédsku nebo Švýcarsku. I přesto, že chápeme citlivost otázky, naši respondenti se toho nebáli a řekli nám přesně to, co jsme si přáli vědět.

Práce lékaře v zahraničí

Česká republika

Finanční ohodnocení v rámci státních zařízení a leckdy i zařízení nestátních se odvíjí od tabulek. Tady se zohledňuje platová třída a délka praxe. Pro absolventa je platově nejvýhodnější se co nejrychleji zapsat do specializačního oboru, ukončit kmen a složit atestační zkoušku, ale jak všichni víme, někdy v tom brání celá řada praktických překážek. Konkrétní informace se dozvíte zde.

Německo

Nástupní plat 2012 jako absolvent 3900 Euro brutto (hrubého), tj. zhruba 2100 Euro netto bez služeb. V případě 5-6 služeb měsíčně vydělávala námi oslovená zahraniční lékařka okolo 3300 Euro netto, tedy čistého. Platy se liší podle nemocnice, nejvyšší jsou ve státních nemocnicích, tam jsou tabulkové. S každým rokem se hrubá mzda zvyšuje zhruba o 100 Euro. Po atestaci v roce (2020) lékařka vydělávala se 3 službami a úvazkem 87,5%  něco přes 4000 Euro čistého.

Švédsko

Ve finančním ohodnocení existuje docela velká variabilita jak dle jednotlivých regionů tak i jednotlivých oborů. Dle aktuální statistiky pro rok 2021 byl medián platu ST lékařů 50800 SEK (Švédské koruny) nicméně rozdíl mezi 10. a 90. percentilem je značný (45000 SEK – 71800 SEK). Například některé regiony na severu s řidším osídlením a menši hustotou zdravotnické sítě musí nabídnout adekvátní platové podmínky pro dostatečnou motivaci lékařů zde pracovat a setrvat. Stejně to platí i pro nedostatkové obory. Je to však jen jeden z faktorů, jednotlivé regiony mají velkou samostatnost, co se organizace zdravotní péče týče, roli může například i atraktivita regionu, politická situace, demografické složení obyvatel, aj. Pro úplnost zde uvádím i údaje pro specialisty za rok 2021, kde medián činí 67900 SEK a opět je zde velký rozdíl mezi 10. a 90. percentilem (62000 SEK – 78500 SEK). Plat je zde uveden před zdaněním, pro Švédsko jako sociální stát typicky vysokém a progresivním (při této platové výši cca 35-40%). Kurz švédské ku české koruně lze počítat zhruba 1:2.

Švýcarsko

Narozdíl od Německa nebo jako je tomu v Čechách, ve Švýcarsku neexistuje pojem ,,služba”. Pracovní doba je tu 50 hodin týdně (dáno historií Švýcarska), proto je základní plat nadstandardně vyšší než v okolních zemích. Pokud je 50 hodin týdně splněno, tak následuje minimálně den volna. Služby 24 nebo 36 hodin zde neexistují. Maximální pracovní doba za den je 10 hodin. Plat se pohybuje se zhruba okolo 7000 CHF (Švýcarských franků), hrubého. Po atestaci je to dvojnásobek. Zaměstnavatel je dál povinnen přispívat do důchodového připojištěni 1000 CHF. Běžnou součástí jsou 13.platy. Kurz franku se pohybuje kolem 24 Kč.

Udělali jste si představu, jak jsou na tom s platy naši zahraniční kolegové? Cítím zde velkou potřebu zdůraznit, že jsou ve hře také vysoké daňové odvody, které často souvisí s celkovou rodinnou situací. Například v Německu je rozdíl, jestli jste svobodný, bezdětný, nebo ženatý se dvěma dětmi a ženou na mateřské dovolené. Promítají se i celkové životní náklady. Takže nic není černobílé, ale to určitě sami víte.

Pokračování příště, těšte se.

Autor : MUDr. Tereza Ettlerová, MBA