Fakultka nebo okresní nemocnice?

16.06.2020

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému bude zcela jistě vyhovovat něco jiného. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé aspekty obou typů zdravotnických zařízení, které vám snad pomohou v rozhodování o svém "ideálním" začátku kariéry.

Výběr nemocnice pro ideální začátek kariéry
Výběr nemocnice pro ideální začátek kariéry

Fakultní nemocnice

Pokud si může někdo vybírat lékaře do svých týmu, jsou to obvykle přednostové zaběhnutých klinik právě ve fakultních nemocnicích. Z tohoto úhlu pohledu nemusí k získání místa stačit dokončené studium všeobecného lékařství. Odlišit se ve svém životopise od ostatních zájemců je v takovém případě žádoucí, ať už se jedná o vědecko - výzkumnou činnost v průběhu studia, aktivitu v neziskové organizaci nebo nepovinné stáže či kurzy. Úspěchem v přijímacím řízení se lékař - absolvent obvykle stává členem širokého týmu, který nabízí řadu výhod. Mimo jiné zde pracuje dostatek špičkových atestovaných lékařů, od kterých se dá mnohé naučit (pokud tito lékaři jsou ochotni své know-how sdílet). Výhodou na práci ve větší nemocnici jsou bezpochyby také akreditace všech specializovaných oborů, které si tak lékař v rámci předatestační přípravy může "odbýt pod jednou střechou". Další velkou výhodou práce ve fakultní nemocnici je fakt, že tato zařízení nemohou po svých lékařích z nařízení ministra zdravotnictví požadovat podepsání tzv. kvalifikační (dříve stabilizační) dohody, kterou by podmiňovaly financování postgraduálního vzdělávání.

Tento pojem je vhodné si nyní vyjasnit. Kvalifikační dohodu lze chápat jako "uvázání" mladého lékaře k danému zdravotnickému zařízení na smluvně stanovenou dobu po ukončení atestace výměnou za financování a umožnění postgraduálního vzdělávání mladého lékaře. V případě nesplnění dohody ze strany lékaře a dřívějším odchodu pak lékaři hrozí sankce až do plné výše nákladů na jeho postgraduální vzdělávání - statisíce až miliony korun. Před nástupem do nemocnice doporučujeme zjistit, zda tyto "dohody" nemocnice vyžaduje. Pokud ano, doporučujeme poohlédnout se po jiném zdravotnickém zařízení, které vám bude více důvěřovat.

Práce ve fakultní nemocnici může mít na druhé straně také své nevýhody. Jednou z nich by mohlo být silně konkurenční prostředí a nahraditelnost každého člena týmu. S tím souvisí i možné užší spektrum a četnost výkonů, které si mladý lékař musí "zasloužit" nebo zkrátka počkat, až na něj přijde řada. Dalšími nevýhodami můžou být i např. podmínka nižšího úvazku, který úměrně prodlužuje předatestační přípravu nebo "povinné" zapojení do Ph.D. vzdělávání, které přirozeně nezajímá každého.

Fakultka nebo okresní nemocnice?
Fakultka nebo okresní nemocnice?

Okresní nemocnice

V okresních nemocnicích obvykle pracují užší lékařské týmy a primář na svém oddělení často rád přivítá na plný úvazek čerstvou krev, která se v životopise pyšní "jen" dokončeným vysokoškolským studiem. Prostředí v menších nemocnicích nebývá tak konkurenční jako ve fakultkách a samotné nemocnice často cíleně budují "rodinné prostředí", ve kterém se dá spokojeně pracovat klidně celý život. Zde zdůrazňujeme, že by bylo bláhové si myslet, že lékaři v okresních nemocnicích jsou nějaká "béčka". Opak může být pravdou a kvalitní praxe v okresní nemocnici absolventa otrká natolik, že po dvou letech bude tento absolvent daleko samostatnější než stejně starý spolužák na stejném oddělení ve fakultní nemocnici. Rovněž spektrum výkonů, ke kterým se mladý lékař dostane, bývá širší.

Nevýhody práce na okrese mohou spočívat v postgraduálním vzdělávání, kdy domovská nemocnice nemusí mít nutně akreditované všechny potřebné specializace ve vzdělávacím programu mladého lékaře. Takový lékař musí poté své stáže absolvovat v jiných nemocnicích, kde může čekací lhůta trvat řadu měsíců. Další nevýhodou by mohla být výše zmíněná kvalifikační dohoda. V neposlední řadě bývá problémem nedostatek lékařů na oddělení, který vytváří na "mlaďocha" tlak v podobě brzkých samostatných služeb. Pro opatrnější povahy to může být zdrojem nadměrného stresu. Zde doporučujeme nepřeceňovat zbytečně své schopnosti a brát si pro svoji i pacientovu bezpečnost raději menší sousta.

Posledním rozhodovacím faktorem je bezesporu platové/mzdové ohodnocení (plat ve státem zřizovaných zařízeních, mzda v soukromých). Ve většině zdravotnických zařízeních jsou uplatňovány tabulkové platy, které se obvykle výrazně neliší. Rozdíl mohou dělat osobní příplatky, odměny a platby za pohotovostní služby, které se liší nemocnici od nemocnice a kraj od kraje. Menší nemocnice mohou být motivovanější k udržení svých lékařů, a tak z tohoto srovnání možná vyjdou lépe. Doporučujeme se však předem informovat a finanční ohodnocení si zjistit. Podmínky se napříč republikou často výrazně liší.

Závěrem bychom rádi upozornili, že výše popsané argumenty v žádném případě neplatí taxativně. Ani nemohou. Jak známo, vše je o lidech a o tom, kolik času, energie a úsilí bude absolvent ochoten investovat do toho, aby se stal vynikajícím lékařem bez ohledu na typ nemocnice, ve které zahájí svou kariéru.

Přejeme hodně úspěchů,

Pm.

Líbil se vám článek?

Napište nám svůj názor nebo sdílejte se svými přáteli.

Čtěte také

Práce v neustálém pohybu, spousta endogenního i exogenního adrenalinu, perfektně zvládnuté algoritmy managementu život ohrožujících stavů, ale také sociálně - společenské aspekty medicíny. Tím vším je charakteristická práce lékaře na záchrance, o které si popovídáme s lékařkou pražské ZZS a Košickou rodačkou, Katarínou Veselou v rámci dalšího...

Dnešní den je volný. Pátek před odjezdem je tradičně určen k výletu a pohodě. Odjezd je naplánovaný na devátou ranní. Už mám s místním pojetím času zkušenosti a tak s klidnou duší vyrážím ráno běhat na blízký plácek s udusanou hlínou a pár stromy. Kolem dokola to může být pětset metrů jedno kolo a tak kroužím necelou hodinu. Krátký...

Jedním z největších medicínských "oříšků", který představuje náročnou situaci jak pro pacienty samotné, tak pro jejich lékaře, je sdělování závažných zpráv. Navzdory první asociaci, která nás v souvislosti s touto problematikou obvykle napadne, závažnou zprávu nemusí reprezentovat pouze potenciálně život ohrožující onemocnění (např. onemocnění...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

MUDr. Jakub Vysocký pochází z historicky prvního ročníku mediků na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Chtěl se stát traumatologem, ale po promoci se nakonec vydal cestou všeobecného praktického lékaře. Co považuje na své práci za nejdůležitější? Jak se člověk s lékařským vzděláním dostane k investicím a správě nemovitostí a co jsou Kola pro...

Opět si dovolím na úvod slova klasika: "Pětistovka má stejnou hodnotu, ale ty věci jsou pořád nějak dražší..." Ať už jsou vaše vyšší cíle jakékoli, do práce chodíme (alespoň většina) kvůli penězům. Vzpomínám na výrok jednoho lékaře: "Jó, náš pan přednosta, neustále chodí zadumaný a skleslý, ale jednou měsíčně se mu spolehlivě zvedne nálada."Pokud...

Při jarní vlně pandemie COVID-19 vyvstávala řada dotazů, jak vlastně bude nemoc COVID-19 u zaměstnanců posuzována. Co když je jim nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu na pracovišti? Je to jiné, když mají nebo nemají klinické příznaky onemocnění? Ohledně uvedeného tématu panovala nejasnost a řada otázek.

Důležitým tématem, které nepochybně patří do naší příručky mladého lékaře, jsou rezidenční místa, jejichž problematika byla v minulosti často diskutována, kritizována a několikrát změněna. Domníváme se, že každý starší medik nebo mladý lékař by měl mít povědomí o tom, co vlastně rezidenční místo je, k čemu a komu je určeno, zda je výhodné ho získat...

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V...

V rámci portálu Po medině Vám budeme postupně přinášet rozhovory s mladými lékaři různých specializací. Cílem této rubriky s názvem "O kapitolu napřed" není nic jiného, než nabídnout studentům všeobecného lékařství náhled do období po poslední státnici. Věříme, že vás rozhovory svou strukturou obohatí i pobaví. Prvním respondentem je absolvent 3....

Z deníčku personalisty..."Víte, my si uvědomujeme, že potřebujete, abychom sloužili, ale my máme také vlastní životy a nechceme trávit v nemocnici 6 nocí v měsíci, nechceme tento systém nadále podporovat, a proto nebudeme sloužit více, než nám umožňuje zákoník práce.", říkají lékaři. Plně jim rozumím, také nám situace ve zdravotnictví nevyhovuje a...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před...

V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské...

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Část mediků (nebo obecně studentů) v posledním ročníku studia si možná pomyslí: "to napíšu hned" nebo "stejně to dnes nikdo nečte". Ani jedno není pravda. Ačkoliv se příprava kvalitního CV může zdát jako jednoduchý nebo časově nenáročný úkol, opak je pravdou. Napsat opravdu dobře připravený a promyšlený životopis nějakou dobu trvá. Na druhé straně...

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň...