Šest let uplyne jako voda a z velkých mediků se stanou malí lékaři, kteří se toho musejí naučit možná ještě více, než když se z velkých maturantů stali malí medici. V úvodu studia jsme vzhlíželi ke starším studentům a absolventům s obdivem a představou, že za šest let budeme všechno umět a budeme si vším jistí. Potom nastoupíme do nemocnice, kde se nám budou starší lékaři věnovat a vše už půjde vlastně tak nějak samo až k atestaci. Již v průběhu studia však většina z nás zjišťuje, že realita je úplně jiná. Čím více se učíme, tím silnější máme pocit, že nic nevíme, v nemocnici se snažíme hlavně nepřekážet a nástup do praxe se může začít jevit jako skok do neznáma. Následující rady mohou vám, studentům medicíny, pomoci připravit se během studijních let na to, co by vás mohlo potkat po promoci – stejně, jako když vás na gymplu osvícený učitel biologie donutil naučit se základní latinskou terminologii. Pokud se v každé níže uvedené oblasti zlepšíte alespoň o trochu, bude pro vás profesní start rozhodně jednodušší. 

Farmakoterapie

“To zatím vědět nemusíme. To po nás nikdo nemůže chtít…” Přijdou vám tyhle hlášky povědomé? Pokud ano, tak vězte, že od prvního dne v práci už to vědět musíte a bude se to po vás chtít. Že znáte dvacet účinných látek z různých skupin antihypertenziv vám bude málo platné, pokud neznáte jejich obchodní názvy, základní dávkování, jestli se užívají jednou nebo třikrát denně a po kterém vlastně sáhnout jako první. Zkuste se na to během posledních ročníků studia zaměřit. Jděte více praktickou cestou a místo kvantity si z výuky a stáží odneste kvalitu.

Dokumentace

Příjem, propušťák, vizita, dekurz a epikríza – pojmy, které bezpochyby znáte již od prvního ročníku medicíny. Ale znáte všechny jejich náležitosti a umíte je kvalitně a přehledně psát? Pokud ne, není nic jednoduššího, než to během studia zkoušet. Příležitostí k tomu určitě bude víc než dost. Pomůžete tím jak lékařům na klinice, tak hlavně sami sobě. Při psaní příjmových a propouštěcích zpráv se toho navíc spoustu naučíte a objevíte mezery v odebírání anamnézy a fyzikálním vyšetření. V tomto bodě je navíc potřeba si uvědomit, že dokud těchto dokumentů nenapíšete stovky, nebudete to umět. Jednou tedy rozhodně nestačí.

Komunikace, komunikace, komunikace

Možná to zní jako klišé, ale bez komunikačních dovedností se zkrátka neobejdete. Pravděpodobně hned první den v práci vám budou volat rodinní příslušníci vašich pacientů, kterým musíte umět uspokojivě odpovědět na všechny otázky. Pacientům samotným je potřeba srozumitelně, trpělivě a někdy opakovaně vysvětlit další možnosti v léčbě, následný postup nebo prognózu onemocnění. Samostatnou kapitolou jsou nové kolegyně a kolegové na oddělení, a to jak lékaři, tak sestřičky a ostatní nelékařský personál. Udržujte se všemi korektní a přátelský vztah a začátek vaší kariéry bude zaručeně jednodušší. 

Běžný chod kliniky

Máte představu, co se na klinikách děje před tím, než ráno přijdete na výuku? A víte, jakou práci je třeba udělat po obědě, když už jste odešli domů? Zjistěte to. Pomůže vám to orientovat se v léčebných postupech u pacientů s různými diagnózami (příprava před výkonem, premedikace, kontrolní RTG po výkonech atp.)

Teoretické znalosti

Překvapivé může být, že po nástupu do praxe se od vás většinou neočekávají podrobné teoretické znalosti ve zvoleném oboru. Určitě tedy ve volnu mezi promocemi a nástupem do praxe nemusíte přečíst učebnici neurologie, kardiologie nebo onkologie. Daleko důležitější budou v úvodních týdnech obecné znalosti a dovednosti. Raději se tedy naučte, jak zaléčit hypertenzi nebo hyperkalemii.

Bonus: Psaní všemi deseti

Možná se vám to nezdá, ale pokud se chystáte věnovat některému z interních oborů, strávíte u počítače pravděpodobně hodně času. Efektivní psaní všemi deseti vám ušetři více času, než si myslíte.

Závěrem je třeba říct, že rady vycházejí z čerstvých zkušeností a subjektivních názorů absolventů. Jejich platnost se samozřejmě může lišit dle oboru, který si po škole zvolíte. První týdny v práci bezesporu patří mezi nejsložitější období, která vás v pracovním životě potkají. Na druhé straně bychom vás rádi uklidnili – křivka učení je právě v tomto náročném období velmi strmá a brzy se do všeho dostanete – protože jste skvělí :)) 

Držíme Vám palce!

Pm.