Partneři - Po medině

Partneři

Nemocnice s poliklinikou Havířov

 • Naše nemocnice zajišťuje poskytování zdravotní služeb pro přibližně 130 000 obyvatel Havířova a okolí. Nemocnice má akreditovaná pracoviště pro výchovu a vzdělávání ve všech klíčových specializacích a v roce 2022 má ambice získat certifikaci pro řízení kvality pod normou ISO 9001:2015, na jejíž implementaci se v současné době usilovně pracuje.
 • Nemocnice prochází postupnou modernizací, jak z hlediska stavebního, tak i z pohledu technického a přístrojového vybavení. Během posledních let prošel rekonstrukcí vstupní vestibul nemocnice, naši zaměstnanci dostali nové šatny a jídelnu, byla přistavěna nová budova magnetické rezonance vybavená špičkovou zdravotnickou technikou, máme kompletně zrekonstruováno infekční oddělení, psychiatrii a geriatrii a otevřeli jsme nový urgentní příjem. Kromě MRI máme celou řadu nových špičkových přístrojů např. na RDG oddělení, urologii, porodnici, neurologii, dětském oddělení, ARIM ad.
 • Nabízíme péči v medicínských oborech, jako je chirurgie, ARO, interna, pediatrie,  gynekologie a porodnictví, neurologie, urologie, ORL, infekční lékařství, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie, hematologie. Intenzivní péči věnujeme pacientům na Interní JIP a MOJIP. Následnou péčí se zabývá LDN.
Více informací

 • Provozujeme  91 ambulancí a odborných poraden. Ambulantně ročně ošetříme zhruba 240000 pacientů.
 • Máme 440 lůžek, z toho 347 standardních, 36 intenzivních a 30 následné péče. Ročně je na nich hospitalizováno okolo 15000 pacientů
 • Disponujeme devíti moderními operačními sály, kde ročně naši lékaři provedou téměř 4500 operací.
 • Nově jsme zahájili provoz magnetické rezonance a zvýšili tak standard poskytovaných služeb.
 • Rodíme o stošest a budoucím maminkám nabízíme řadu nadstandardních služeb.
 • Provozujeme nadstandardně vybavenou nemocniční lékárnu.  
 • Pracuje u nás  1009 zaměstnanců. O pacienty se stará 182 lékařů a 682 nelékařských zdravotnických pracovníků, převážně sester.

Benefity:
Naši zaměstnanci pracují v příjemném pracovním i kolektivním prostředí. Klademe důraz na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem umožněním pružné pracovní doby. Novým pracovníkům jsou k dispozici na každém oddělení kouči, kteří je provázejí po celou dobu jejich adaptace, vedou je a pomáhají jim. Podporujeme a vítáme také získávání specializací a další vzdělávání našich zaměstnanců. Nabízíme řadu benefitů, včetně stipendia a náborového příspěvku, pomoc s hledáním bydlení, pracovního uplatnění pro případné partnery a školky pro děti, přednostní zdravotní péči, stravování ve vlastní jídelně, FKSP příspěvky. Všechny benefity posuzujeme individuálně. Jsme ochotni vyslechnout Vaše potřeby a maximálně jim vyjít vstříc.  

V našem týmu budete srdečně vítáni.

Společnost AGEL a.s.

 • patří mezi velmi úspěšné české společnosti v oblasti zdravotnictví,
 • je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě,
 • zdravotnická zařízení skupiny se svými výsledky řadí mezi špičková pracoviště v poskytování kvalitní léčebné i ošetřovatelské péče,
 • zaměstnává mnoho předních odborníků a specialistů, disponuje moderním přístrojovým vybavením a sítí specializovaných pracovišť,
 • ve zdravotnictví je již od roku 1990,
 • spravuje nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuční a další společnosti v České republice a na Slovensku.

AGEL v číslech

Ročně u nás:
– je provedeno více než 5,5 milionu ambulantních ošetření,
– proběhne přes 220 000 hospitalizací,
– pomůžeme na svět 13 tisícům dětí.

Zaměstnáváme téměř 13,5 tisíce zaměstnanců.

Více informací

Naše priority:
– PACIENT na prvním místě.
– ZAMĚSTNANCI jsou potenciál společnosti.
– KVALITA a bezpečnost péče.
– Podpora VĚDY, VÝZKUMU a VZDĚLÁVÁNÍ.
– Spolupráce se ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Investujeme:
– do svých zaměstnanců,
– do svých nemocnic,
– a do moderního vybavení.

Mezi hlavní benefity patří:
– zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
– profesionální přístup a prostředí pro kvalitní a odbornou práci,
– propracovaný systém vzdělávání, možnost zvyšování své odbornosti a možnost dalšího profesního rozvoje,
– propracovaný systém firemních benefitů,
– možnost účasti na výzkumných a vzdělávacích akcích,
– nabídka sociálních a společenských akcí pro zaměstnance jako např. Dětský tábor AGEL, dny otevřených dveří, sportovní utkání a rekondiční pobyty.
– Uplatnění ve více regionech napříč Českou a Slovenskou republikou.

Městská nemocnice Ostrava

 • Nemocnice na FIFEJDÁCH má dlouhou historii – v roce 2023 slavíme 175 let – pojem stabilní zaměstnavatel tedy není žádné klišé.
 • Podporujeme MLADÉ LÉKAŘE v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji. Máme akreditovaná pracoviště pro kmenovou a specializační přípravu v 25 oborech.
 • Poskytujeme odborné poradenství od zařazení do oboru až po odeslání přihlášky k atestaci.
 • Podporujeme další formy celoživotního vzdělávání (účast na konferencích, kongresech, seminářích atp.).
 • Na vybraných odděleních organizujeme DEN PRO MEDIKY.
 • Nabízíme možnost stát se LÉKAŘEM NA ZKOUŠKU na odděleních, které preferujete (tzv. Nepovinné praxe nad rámec studijního plánu).
 • Pro aktivní a šikovné mediky máme připravený STIPENDIJNÍ PROGRAM.
 • Poskytujeme motivační bonus novým zaměstnancům na pozicích, ke kterým se váže nutnost specializace či se jedná o momentálně nedostatkovou odbornost ve formě náborového příspěvku.
 • Moderní pracoviště – přestože prostředí dělají lidé, do nemocnice investujeme stovky milionů korun do zdravotnické techniky, přístrojů i staveb.
 • DEN ZAMĚSTNANCŮ bývá hromadná kulturně-sportovní akce pro všechny naše zaměstnance. Každé pracoviště má pak další finance na akce jejich oddělení.
 • Poslední bonus? Město OSTRAVA!!! Kultura, sport, moderní infrastruktura a super lidi.
 • NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT! TĚŠÍME SE NA VÁS.
Den s primářem onkologie

Den s primářem onkologie

Vyzkoušej si v nemocnici AGEL Nový Jičín den s primářem onkologie a dostaň se mezi šikovné absolventy LF, kteří už u nás pracují.

MOJE AMBULANCE a.s.

Je největším poskytovatelem primární péče v České republice. Jsme moderním lékařským zařízením, které poskytuje služby praktických lékařů pro dospělé napříč celou republikou. V současnosti naleznete našich 31 poboček v 19 městech. Pracujeme v týmech s výhodou konsiliárního přístupu k léčbě.

Kvalitní zdravotní péče, příjemné prostředí, laskavý a odborný personál či moderní vybavení ordinací. To jsou jen některé důvody, díky nimž se na nás obrací stále více klientů. Velký důraz klademe na prevenci a poskytujeme řadu dalších služeb navíc.

www.mojeambulance.cz 

Penta Hospitals

Penta Hospitals

Sme súčasťou Penta Hospitals International – najväčšej nadnárodnej siete nemocníc a polikliník v strednej a východnej Európe. Vytvárame prostredie, v ktorom je pacient centrom našej pozornosti. Naším poslaním je, aby ľudia na Slovensku mali prístup k zdravotnej starostlivosti novej generácie. V roku 2023 sme otvorili najmodernejšiu nemocnicu na Slovensku – nemocnicu Bory.

Více informací

Odbornosť a ľudský prístup sú pre nás vždy prvoradé. Liečiť a pomáhať si vyžaduje veľkých ľudí, preto už počas štúdia zameriavame naše aktivity na študentov medicíny a ošetrovateľstva cez rôzne študentské kempy a súťaže. U nás je vzdelávanie postavené na podpore a rozvoji odbornosti, profesionality, bezpečnosti pacienta a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ak sa rozhoduješ, kam „po medině“, tak u nás:

 • podporíme tvoj záujem o špecializáciu a pomôžeme ti so zaradením do špecializačného štúdia alebo rezidentského programu v čo najskoršom termíne od začatia pracovného pomeru
 • prostredníctvom dohody so zamestnávateľom ti garantujeme finančnú podporu ako aj priestor na realizáciu odborných stáží/cirkulácií v rámci našej siete, ako aj v nemocniciach mimo nej

Pre mladých lekárov zaradených do špecializačného štúdia ponúkame rôzne kempy, napr. Kemp mladých internistov, Kemp mladých chirurgov, Kemp mladých pediatrov. Podporujeme odborné vzdelávanie formou workshopov a praktických nácvikov.

Kempy realizujeme v spolupráci s hlavnými lekármi a hlavnými sestrami odborov našej siete nemocníc a polikliník.

Máme to šťastie, že poznáme mnoho výnimočných ľudí z radov lekárov, sestier, zdravotníkov a ich príbehy. O lepšej stránke zdravotníctva a o projektoch, ktoré menia slovenské zdravotníctvo, prinášame zdravý podcast pre všetkých, ktorí chcú pochopiť veci a vytvoriť si vlastný názor. Ale aj tým, ktorí sa chcú dozvedieť o svojom zdraví viac, no nemali sa koho opýtať.

Pridajte sa k nám a vytvárajte s nami zdravotníctvo novej generácie.

Krajská zdravotní, Nemocnice Most

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most, o.z.

• součást akciové společnosti Krajská zdravotní, největšího poskytovatele lůžkové zdravotní
péče v ČR
• 27 primariátů
• 557 lůžek akutní péče
• 69 lůžek JIP
• 113 lůžek Oddělení následné péče
• 27 lůžek NIP, DIOP
• ročně hospitalizováno k akutní péči cca 20 000 pacientů
• 1 416 zaměstnanců, z toho 163 lékařů, 6 farmaceutů, 514 sester a 425 ostatních zdravotnických pracovníků

Více informací

• v roce 1977 byla svojí koncepcí nejmodernější nemocnice střední Evropy. Tehdejší nadčasové uspořádání a koncept nebyl v některých zařízeních a místech překonán dodnes. Velkorysá prostorová koncepce, která odpovídá současným nárokům
• dnes nemocnice okresní, ale počtem primariátů blížící se nemocnicím na krajské úrovni
• v současnosti – vzhledem k podpoře regionu, se jedná o zařízení s obrovským potenciálem
• lékařům jsou k dispozici nové byty 2 + KK okamžitě k využití
• podpora při stavbě vlastního rodinného domu v regionu
potenciál profesního rozvoje – disponujeme školícími pracovišti s oborovými akreditacemi
• bezprostřední vztahy a přímé jednání s vedením
• podpora při řešení případných grantů
• podpora při zájmu o vědeckou činnost
• zázemí pro pořádání seminářů i kongresů většího rozsahu
• podpora při provádění klinických studií
• přednáškový sál v rámci nemocnice

Pár slov o ústeckém kraji:
• dříve opomíjený kraj zažívá v poslední době všestranný rozvoj. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko. Žije zde přibližně 820 tisíc obyvatel
• je nesmírně bohatý přírodními krásami, má Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, překrásné skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska i půvabnou labskou vodní cestu s Portou Bohemica
• sousedí s nejvýkonnější ekonomikou Evropy a po staletí je příležitostí pro schopné a pracovité lidi

Oddělení, na kterých můžete začít:
• Neurologické
• Psychiatrické
• Chirurgické
• Interní
• Plicní
• Rehabilitační
• Onkologické
• Dermatovenerologické
• Dětské a dorostové
• Gynekologicko-porodnické
• Ušní, krční, nosní
• Oční
• Ortopedické
• Urologické
• ARO
• Oddělení operačních sálů a centrální sterilizace
• Urgentní příjem
• NIP, DIOP
• RDG
• Laboratorní komplement
• Patologie
• Mikrobiologie
• Lékárna
• Centrální endoskopie
• Oddělení následné péče

Grada

Grada Publishing, a.s.

Kvalita je pro nás na prvním místě, ať už jde o tištěnou knihu, nebo e-book. Ta začíná u skvělého autora či renomovaného odborníka v případě odborné literatury a prochází přes práci v našich redakcích až po výběr kvalitní tiskárny.

Na trhu si držíme vedoucí pozici v oblasti nových trendů. Vydáváme největší množství odborných titulů a nabízíme nejširší okruh žánrů pro čtenáře všech zájmů.

www.grada.cz

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. je odbornou a profesionální nemocnicí, mnohonásobně oceněná jako kvalitní a bezpečná pro pacienty s transparentním hospodařením a akreditací. Dlouhodobě usiluje o přátelské prostředí s dobře komunikujícími zdravotníky uvnitř i navenek a neustále zvyšuje kvalitu poskytované péče na svých 34 odděleních. V nemocnici pracuje více než 2 000 zaměstnanců, v roce 2022 zde bylo 1 086 porodů, 10 762 operačních výkonů a 562 185 ambulantních vyšetření. Nemocnice má také více jak desetiletou historii dobrovolnictví.  

Moravian premium care

Moravian Premium Care a.s.

Next level healthcare je nová úroveň standardu ve zdravotní péči, propojení jen nejlepších lékařů, komfort, concierge servis, a možnost zvolit si vlastní úroveň kontroly nad svým zdravím ve smyslu healthy longevity přístupů.
One stop shop koncept Kliniky nabízí mnoho odborností pod jednou střechou. Kromě výškové budovy Černá Perla budou v následujících letech vznikat v navazujících křídlech další ambulantní služby.

www.mpcare.cz

 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je ekonomicky stabilní nemocnice poskytující bezpečnou a vysoce kvalitní péči o pacienty s cílem zvyšování jejich spokojenosti. 

www.nemfm.cz

Alergomed s.r.o.

Již více než 20 let se zabýváme poskytováním zdravotní péče v oblasti alergologie a klinické imunologie, jsme akreditovaným pracovištěm I. typu pro vzdělávání lékařů v oboru. V současné době provozujeme 7 poboček na severní Moravě, a vzhledem k nárůstu poptávky po našich službách rozšiřujeme ordinační kapacity a posilujeme naše týmy lékařů.

www.alergomed.cz

CEEOR

CEEOR was funded in 2006 in Munich in Germany as a research and consulting firm specialising in analytical services to pharmaceutical, biotechnology and healthcare industries in Europe and occassionally beyond. The company soon gained a reputation as a customer-oriented and technology-focused market inteligence provider, triggering requests for clients to extend our services into other European countries. 

www.web.ceeor.com

MedicRise

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému. 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Fakulta disponuje výukovými prostorami o rozloze 8 500 m2 i nejnovější technikou a právem se řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských i nelékařských oborů. V současné době na fakultě studuje cca 1 700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů, kteří jsou poté velmi dobře uplatnitelní na aktuálním trhu práce.

Carebot

Carebot vyvíjí doporučující systémy umělé inteligence, které pomáhají lékařům přesněji a rychleji určit, co se nachází na snímcích z obrazového vyšetření. Umělou inteligenci implementují přímo do systémů, které lékař běžně využívá k prohlížení těchto snímků. Navyšují tak nejenom přesnost, ale zrychlují samotný proces vyšetření. Českou společnost Carebot tvoří experti na umělou inteligenci, ekonomiku zdravotnictví a více než 30 radiologů z celé Evropy. V roce 2023 certifikuje první řešení pro odhalení nálezů na rentgenu hrudníku, následuje řešení pro mamografii a CT. Společnost se věnuje i edukaci lékařů ohledně umělé inteligence, jejích výhod a správného využití v praxi.

Líbí se vám náš projekt, chcete být součástí nebo s námi spolupracovat?

Ozvěte se nám

4 + 13 =

IFMSA CZ

IFMSA Česká republika je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení pro povolání lékaře, chtějí, aby medicína byla férová pro všechny, a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice.

Spolek mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Nebaví Tě se pořád jen učit? Chceš si užívat akce s kamarády a mít známé napříč ročníky? Nebo jsi tvůrčí a chceš zažít dobrodružství organizování párty, koncertů, konferencí, plesů a mnoha dalších eventů?

Tak buď SPOLKAŘEM!

Spokojení zdravotníci

Nezisková organizace s cílem zlepšit lidskou stránku zdravotnictví. Naší vizí je spokojený zdravotník, vedený jinými spokojenými zdravotníky, kteří vědí, jak se o své lidi náležitě postarat, jak projevit úctu a uznání ke zdravotnické profesi. 

www.spokojenizdravotnici.cz

MEDIKTOP

Přípravné kurzy MEDIKTOP vznikly v roce 2016 a od té doby každoročně pomáhají studentům s přípravou na vysněnou lékařskou fakultu. Příprava s kurzem MEDIKTOP je zábavnou a přátelskou formou v podobě přednášek, procvičování modelovek během lekcí a na on-line trenažéru v kombinaci s přípravou na přijímací pohovor. Kurz ti dodá nejen znalosti, ale také motivaci k učení a sebevědomí. Absolventi kurzu chodí na přijímačky maximálně připraveni a odchází s úspěchem v kapse. 🙂 Buď o krok napřed a připrav se s námi. 

Věděli jste, že?

74%

Studentů 5. a 4. ročníku medicíny není rozhodnuto, jakému oboru se po škole budou věnovat.

72%

Studentů 4. až 6. ročníku medicíny nemá jasno v tom, ve které nemocnici budou po škole pracovat.

67%

Studentů 4. až 6. ročníku medicíny uvádí, že vyhledáváním informací o svém budoucím povolání strávili více než 3 hodiny.

Zůstaňme v kontaktu

Přihlas se k odběru našeho Po medině newsletteru a my ti pravidelně budeme zasílat naše nejnovější články a rozhovory.