Partneři - Po medině

Partneři

Nemocnice s poliklinikou Havířov

 • Naše nemocnice zajišťuje poskytování zdravotní služeb pro přibližně 130 000 obyvatel Havířova a okolí. Nemocnice má akreditovaná pracoviště pro výchovu a vzdělávání ve všech klíčových specializacích a v roce 2022 má ambice získat certifikaci pro řízení kvality pod normou ISO 9001:2015, na jejíž implementaci se v současné době usilovně pracuje.
 • Nemocnice prochází postupnou modernizací, jak z hlediska stavebního, tak i z pohledu technického a přístrojového vybavení. Během posledních let prošel rekonstrukcí vstupní vestibul nemocnice, naši zaměstnanci dostali nové šatny a jídelnu, byla přistavěna nová budova magnetické rezonance vybavená špičkovou zdravotnickou technikou, máme kompletně zrekonstruováno infekční oddělení, psychiatrii a geriatrii a otevřeli jsme nový urgentní příjem. Kromě MRI máme celou řadu nových špičkových přístrojů např. na RDG oddělení, urologii, porodnici, neurologii, dětském oddělení, ARIM ad.
Více informací
 • Nabízíme péči v medicínských oborech, jako je chirurgie, ARO, interna, pediatrie,  gynekologie a porodnictví, neurologie, urologie, ORL, infekční lékařství, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie, hematologie. Intenzivní péči věnujeme pacientům na Interní JIP a MOJIP. Následnou péčí se zabývá LDN.
 • Provozujeme  91 ambulancí a odborných poraden. Ambulantně ročně ošetříme zhruba 240000 pacientů.
 • Máme 440 lůžek, z toho 347 standardních, 36 intenzivních a 30 následné péče. Ročně je na nich hospitalizováno okolo 15000 pacientů
 • Disponujeme devíti moderními operačními sály, kde ročně naši lékaři provedou téměř 4500 operací.
 • Nově jsme zahájili provoz magnetické rezonance a zvýšili tak standard poskytovaných služeb.
 • Rodíme o stošest a budoucím maminkám nabízíme řadu nadstandardních služeb.
 • Provozujeme nadstandardně vybavenou nemocniční lékárnu.  
 • Pracuje u nás  1009 zaměstnanců. O pacienty se stará 182 lékařů a 682 nelékařských zdravotnických pracovníků, převážně sester.

Benefity:
Naši zaměstnanci pracují v příjemném pracovním i kolektivním prostředí. Klademe důraz na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem umožněním pružné pracovní doby. Novým pracovníkům jsou k dispozici na každém oddělení kouči, kteří je provázejí po celou dobu jejich adaptace, vedou je a pomáhají jim. Podporujeme a vítáme také získávání specializací a další vzdělávání našich zaměstnanců. Nabízíme řadu benefitů, včetně stipendia a náborového příspěvku, pomoc s hledáním bydlení, pracovního uplatnění pro případné partnery a školky pro děti, přednostní zdravotní péči, stravování ve vlastní jídelně, FKSP příspěvky. Všechny benefity posuzujeme individuálně. Jsme ochotni vyslechnout Vaše potřeby a maximálně jim vyjít vstříc.  

V našem týmu budete srdečně vítáni.

Společnost AGEL a.s.

 • patří mezi velmi úspěšné české společnosti v oblasti zdravotnictví,
 • je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě,
 • zdravotnická zařízení skupiny se svými výsledky řadí mezi špičková pracoviště v poskytování kvalitní léčebné i ošetřovatelské péče,
 • zaměstnává mnoho předních odborníků a specialistů, disponuje moderním přístrojovým vybavením a sítí specializovaných pracovišť,
 • ve zdravotnictví je již od roku 1990,
 • spravuje nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuční a další společnosti v České republice a na Slovensku.
Více informací

AGEL v číslech

Ročně u nás:
– je provedeno více než 5,5 milionu ambulantních ošetření,
– proběhne přes 220 000 hospitalizací,
– pomůžeme na svět 13 tisícům dětí.

Zaměstnáváme téměř 13,5 tisíce zaměstnanců.

Naše priority:
– PACIENT na prvním místě.
– ZAMĚSTNANCI jsou potenciál společnosti.
– KVALITA a bezpečnost péče.
– Podpora VĚDY, VÝZKUMU a VZDĚLÁVÁNÍ.
– Spolupráce se ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Investujeme:
– do svých zaměstnanců,
– do svých nemocnic,
– a do moderního vybavení.

Mezi hlavní benefity patří:
– zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
– profesionální přístup a prostředí pro kvalitní a odbornou práci,
– propracovaný systém vzdělávání, možnost zvyšování své odbornosti a možnost dalšího profesního rozvoje,
– propracovaný systém firemních benefitů,
– možnost účasti na výzkumných a vzdělávacích akcích,
– nabídka sociálních a společenských akcí pro zaměstnance jako např. Dětský tábor AGEL, dny otevřených dveří, sportovní utkání a rekondiční pobyty.
– Uplatnění ve více regionech napříč Českou a Slovenskou republikou.

Městská nemocnice Ostrava

 • Nemocnice na FIFEJDÁCH má dlouhou historii – v roce 2018 jsme oslavili již 170 let – stabilní zaměstnavatel tedy není žádné klišé.
 • Lidé přicházejí a odcházejí, jako všude, ale z téměř necelých 2000 zaměstnanců jich u nás 77 % pracuje déle než 5 let, 56 % déle než 10 let, to je dost na to, abychom mohli říct, že i Vám se u nás, doufáme, bude líbit.
 • Každoročně se společně pobavíme na DNI ZAMĚSTNANCŮ. 
 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji, mnoho našich pracovišť je akreditovaných na praktickou část specializační přípravy zdravotnických pracovníků. Podporujeme také další formy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků (účast na konferencích, kongresech, seminářích atp.).
 • Pro mediky a studenty zdravotních škol nabízíme stipendijní příspěvek.
 • Nabízíme také motivační bonus novým zaměstnancům na pozicích, ke kterým se váže nutnost vysoké specializace či se zkrátka jedná o momentálně nedostatkovou odbornost ve formě náborového příspěvku pro nelékařské zdravotnické pracovníky  i lékaře.
Den s primářem onkologie

Den s primářem onkologie

Vyzkoušej si v nemocnici AGEL Nový Jičín den s primářem onkologie a dostaň se mezi šikovné absolventy LF, kteří už u nás pracují.

MOJE AMBULANCE a.s.

Je největším poskytovatelem primární péče v České republice. Jsme moderním lékařským zařízením, které poskytuje služby praktických lékařů pro dospělé napříč celou republikou. V současnosti naleznete našich 31 poboček v 19 městech. Pracujeme v týmech s výhodou konsiliárního přístupu k léčbě.

Kvalitní zdravotní péče, příjemné prostředí, laskavý a odborný personál či moderní vybavení ordinací. To jsou jen některé důvody, díky nimž se na nás obrací stále více klientů. Velký důraz klademe na prevenci a poskytujeme řadu dalších služeb navíc.

www.mojeambulance.cz 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je ekonomicky stabilní nemocnice poskytující bezpečnou a vysoce kvalitní péči o pacienty s cílem zvyšování jejich spokojenosti. 

www.nemfm.cz

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most, o.z.

• součást akciové společnosti Krajská zdravotní, největšího poskytovatele lůžkové zdravotní
péče v ČR
• 27 primariátů
• 557 lůžek akutní péče
• 69 lůžek JIP
• 113 lůžek Oddělení následné péče
• 27 lůžek NIP, DIOP
• ročně hospitalizováno k akutní péči cca 20 000 pacientů
• 1 416 zaměstnanců, z toho 163 lékařů, 6 farmaceutů, 514 sester a 425 ostatních zdravotnických pracovníků

Více informací

• v roce 1977 byla svojí koncepcí nejmodernější nemocnice střední Evropy. Tehdejší nadčasové uspořádání a koncept nebyl v některých zařízeních a místech překonán dodnes. Velkorysá prostorová koncepce, která odpovídá současným nárokům
• dnes nemocnice okresní, ale počtem primariátů blížící se nemocnicím na krajské úrovni
• v současnosti – vzhledem k podpoře regionu, se jedná o zařízení s obrovským potenciálem
• lékařům jsou k dispozici nové byty 2 + KK okamžitě k využití
• podpora při stavbě vlastního rodinného domu v regionu
potenciál profesního rozvoje – disponujeme školícími pracovišti s oborovými akreditacemi
• bezprostřední vztahy a přímé jednání s vedením
• podpora při řešení případných grantů
• podpora při zájmu o vědeckou činnost
• zázemí pro pořádání seminářů i kongresů většího rozsahu
• podpora při provádění klinických studií
• přednáškový sál v rámci nemocnice

Pár slov o ústeckém kraji:
• dříve opomíjený kraj zažívá v poslední době všestranný rozvoj. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko. Žije zde přibližně 820 tisíc obyvatel
• je nesmírně bohatý přírodními krásami, má Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, překrásné skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska i půvabnou labskou vodní cestu s Portou Bohemica
• sousedí s nejvýkonnější ekonomikou Evropy a po staletí je příležitostí pro schopné a pracovité lidi

Oddělení, na kterých můžete začít:
• Neurologické
• Psychiatrické
• Chirurgické
• Interní
• Plicní
• Rehabilitační
• Onkologické
• Dermatovenerologické
• Dětské a dorostové
• Gynekologicko-porodnické
• Ušní, krční, nosní
• Oční
• Ortopedické
• Urologické
• ARO
• Oddělení operačních sálů a centrální sterilizace
• Urgentní příjem
• NIP, DIOP
• RDG
• Laboratorní komplement
• Patologie
• Mikrobiologie
• Lékárna
• Centrální endoskopie
• Oddělení následné péče

CEEOR

CEEOR was funded in 2006 in Munich in Germany as a research and consulting firm specialising in analytical services to pharmaceutical, biotechnology and healthcare industries in Europe and occassionally beyond. The company soon gained a reputation as a customer-oriented and technology-focused market inteligence provider, triggering requests for clients to extend our services into other European countries. 

www.web.ceeor.com

Grada Publishing, a.s. 

Naše vášeň jsou znalosti, příběhy a jejich čtení. Zákazníkům v našich knihách rádi přinášíme vědomosti, zážitky, poučení i zábavu. Pomáháme jim v růstu, konkurenceschopnosti, ale i v obyčejné lidské pohodě a ve splněném snu o štěstí.

Nezáleží na věku ani vzdělání, v širokém výběru knih Grady si každý najde, co potřebuje.

MedicRise

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému. 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Fakulta disponuje výukovými prostorami o rozloze 8 500 m2 i nejnovější technikou a právem se řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských i nelékařských oborů. V současné době na fakultě studuje cca 1 700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů, kteří jsou poté velmi dobře uplatnitelní na aktuálním trhu práce.

Líbí se vám náš projekt, chcete být součástí nebo s námi spolupracovat?

Ozvěte se nám

13 + 12 =

IFMSA CZ

IFMSA Česká republika je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení pro povolání lékaře, chtějí, aby medicína byla férová pro všechny, a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice.

Spolek mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Nebaví Tě se pořád jen učit? Chceš si užívat akce s kamarády a mít známé napříč ročníky? Nebo jsi tvůrčí a chceš zažít dobrodružství organizování párty, koncertů, konferencí, plesů a mnoha dalších eventů?

Tak buď SPOLKAŘEM!

Spokojení zdravotníci

Nezisková organizace s cílem zlepšit lidskou stránku zdravotnictví. Naší vizí je spokojený zdravotník, vedený jinými spokojenými zdravotníky, kteří vědí, jak se o své lidi náležitě postarat, jak projevit úctu a uznání ke zdravotnické profesi. 

www.spokojenizdravotnici.cz

Věděli jste, že?

74%

Studentů 5. a 4. ročníku medicíny není rozhodnuto, jakému oboru se po škole budou věnovat.

72%

Studentů 4. až 6. ročníku medicíny nemá jasno v tom, ve které nemocnici budou po škole pracovat.

67%

Studentů 4. až 6. ročníku medicíny uvádí, že vyhledáváním informací o svém budoucím povolání strávili více než 3 hodiny.

Zůstaňme v kontaktu

Přihlas se k odběru našeho Po medině newsletteru a my ti pravidelně budeme zasílat naše nejnovější články a rozhovory.