Pro mladé lékaře jsou služby v nemocnici nevyhnutnou součástí postgraduálního vzdělávání. První služba je ale také něco, co může být velkým strašákem pro kteréhokoliv začínajícího lékaře. Míra strachu se odvíjí jak od celkové vlastní sebedůvěry – důvěry ve své vědomosti a schopnosti, tak i od konkrétních spolupracovníků a nadřízených v dané službě, ale i od daného zdravotnického zařízení či od celkových okolností konkrétního dne.

Je obrovský rozdíl, zda jdete do služby na LSPP, na oddělení či na ambulanci s neselektovaným příjmem/urgent. A je obrovský rozdíl, zda svoji první službu sloužíte se skvělým nadřízeným, kterého znáte a který vás opravdu chce učit nebo s někým, koho vůbec neznáte nebo kdo má vás (a někdy bohužel i pacienty) “na háku”.

Návod pro mladé absolventy ohledně prvních služeb v nemocnicích

Co ale můžete udělat sami pro sebe, aby první služba byla alespoň relativně v pohodě? Tady je menší návod. 

 1. Před svojí vlastní první službou můžete zůstat ve službě s jiným lékařem a vše sledovat, učit se. 

 2. Při předání pacientů/oddělení před službou – dávejte pozor a vše důležité si zapisujte! Nespoléhejte na to, že si to zapamatujete. 

 3. Nebojte se ptát! Ptejte se pacientů, ptejte se sester, ptejte se kolegů, nadřízených. Je 1000x lepší se na něco 3x zeptat nebo si nechat zkontrolovat, než udělat zbytečnou chybu. 

 4. Spolupracujte se sestrami – kvalitní zkušené zdravotní sestry Vám často poskytnou velice vydatnou pomoc – často znají konkrétní pacienty mnohem lépe, než vy a dokážou na první pohled poznat, že pan Rybička dnes opravdu “nekecá” a nevypadá dobře – a pro vás to bude velice důležité upozornění a nasměrování, na který pokoj jít udělat vizitu nejdříve. Nebo který pacient z těch pěti v čekárně by měl být přednostně vyšetřen.

 5. Naučte se ESI (emergency severity index) triage a nezapomínejte, že pořadí pacientů určuje lékař a maximálně tak ještě zkušená sestra! Nikdo jiný! Mladý pacient s nekomplikovanou cystitidou klidně v čekárně vydrží 2-3 hodiny (i více), dokud vyřešíte pacienta s infarktem či cévní mozkovou příhodou. 

 6. Buďte milí, chápaví a nezapomínejte na slušnou komunikaci jak s pacienty, tak s kolegy. Předejdete mnoha zbytečným konfliktům a stížnostem. 

 7. V případě nutnosti se nebojte být asertivní

 8. Nastudujte si pacienty – pokud je vaše první služba na oddělení – nastudujte si hospitalizované pacienty, jejich výsledky a aktuální zdravotní stav. Pokud se ve službě začne něco dít, budete mnohem rychleji v obraze. 

 9. Připravte si předdefinované texty – velice to usnadní jakoukoliv službu – urychlí papírování apod. Nesmíte ale zapomenout vždy text adekvátně upravit dle aktuálního stavu konkrétního pacienta. Na oddělení jsou velice přínosné předdefinované texty: denní vizita nebo třeba zápisy typu statut DNR, withholding či withdrawing terapie. Pokud se jedná o službu LSPP nebo ambulanci, předdefinovaný text na komplexní lékařské vyšetření také velice ulehčí práci – můžete si udělat zvlášť vlastní texty na vyšetření celkové, základní třeba při tonsilopharyngitidě či cystitidě, neurologické vyšetření apod. A velice vděčné je mít předpřipravený kvalitní text negativního reverzu (nejlépe i zkontrolovaný firemním právníkem) – v případě, že pacient odmítá vyšetření, hospitalizaci či jakýkoliv jiný potřebný úkon či léčivo, což může vést k ohrožení jeho zdravotního stavu či dokonce úmrtí. Ale ještě jednou opakuji – všechny texty je nutné vždy adekvátně upravit dle konkrétní aktuální situace a pacienta! 

 10. Nikomu nevěřte – vždy si všechno zkontrolujte sami a všechno zapisujte, orazítkujte a podepište. Pokud se jedná o sporné situace, vždy si přizvěte svědka – kolegu nebo další zdravotní personál – a nechte ho daný zápis v dokumentaci také podepsat. 

 11. Alergie pacientů vždy ověřte opakovaně – i v PC systému ve zdravotnické dokumentaci. 

 12. Před začátkem první služby se naučte základní telefonní čísla daného zdravotnického zařízení. Je to klíčové v akutních situacích – pokud se na oddělení či ambulanci začne resuscitovat a vy budete nejblíže k telefonu, není čas hledat, kam máte volat. Naučte se alespoň klapky na ARO lékaře, ARO sestry, JIP nebo MOJIP a samozřejmě na vedoucího lékaře služby.

 13. Další věc spojena s resuscitací – musíte vědět, kde na oddělení/ambulanci máte tzv. resuscitační vozík, co všechno obsahuje – kde to hledat (který šuplík apod.). A hlavně – jak to všechno správně použít! Klidně si to před službou projděte s kolegou lékařem i se sestrou. 

 14. Pokud víte, že v průběhu služby (třeba víkendová služba) budete nějaké pacienty propouštět, připravte si jejich propouštěcí zprávy předem a pak je už jenom aktualizujete daný den. 

 15. Naučte se píchat arteriální astrup. Kapilární astrup není vždy nejobjektivnější metoda při vyšetření dušnosti, krevních plynů a ABR. 

 16. Neváhejte kontaktovat kolegy z jiných oddělení či dokonce jiných zdravotnických zařízení a své pacienty s nimi konzultovat v případě potřeby či nějakých pochybností.

 17. Nebojte se požádat o pomoc – zejména pokud máte pocit, že na to nestačíte, nestíháte – vždy někoho požádejte o pomoc! 

 18. Před službou se ujistěte, že máte PC a osobní (ID card) přístup všude tam, kam ve službě přístup můžete potřebovat

 19. Pokud můžete, tak spěte! – jistěže, jsou noční služby, kdy si ani na 5 vteřin nesednete a nezavřete oči, ale jsou i takové, kdy máte možnost alespoň na 15 – 20 minut si oddechnout někde na lékařáku. Pokud ano, udělejte to – váš mozek to potřebuje a vy potřebujete svůj mozek. 

 20. Mějte s sebou občerstvení – nezapomínejte pít a jíst. I kdyby “za pochodu”, tekutiny a energii potřebujete. 

 21. Klidně mějte strach. Je úplně normální mít před svou první službou jakýsi strach – lépe řečeno RESPEKT. Pokud tento respekt není, tím spíše se stane chyba. 

 22. Po ukončení služby – pokud jste extrémně unavení, neřiďte domů! Radši poproste někoho o odvoz, zavolejte si taxi, nebo se třeba trochu prospěte na lékařáku. 

 23. Po příchodu domů po službě – pokud máte možnost, jděte hned spát. Pokud máte hlad, najezte se, napijte se. Pokud je vaše mysl zaměstnána myšlenkami na pacienty a úkony ze služby, zkuste si bleskově zacvičit nebo si pustit film. Meditujte, mějte sex se svým partnerem, nebo si s někým promluvte – zavolejte rodině, kamarádům. Jednoduše udělejte cokoliv, co vám pomůže vyčistit si hlavu a poté usnout a odpočinout si. 

Služby v nemocnici mohou být velice složité a náročné – a to jak psychicky, tak fyzicky. Díky této menší příručce si ale můžete některé situace a jejich řešení usnadnit. 

MUDr. Silvia Maryn