Martin Palička

martin@pomedine.cz

.

Studuji poslední ročník všeobecného lékařství na Lékařské fakultě v Ostravě. Kromě medicíny se intenzivně věnuji řadě mimoškolních a dobročinných aktivit. Mám bohaté zkušenosti s vedením týmu, fundraisingem a organizací vzdělávacích, dobročinných a společenských událostí.

Jsem kreativní, inovativní a snažím se myslet kriticky. Preferuji práci v týmu.
Rád dávám věci a lidi kolem sebe do pohybu. Mým cílem je vzdělání a osobní růst.

V průběhu druhého ročníku na medicíně jsem s týmem přátel založil svůj první projekt s názvem Čokoládové srdce. Cílem projektu bylo vzdělávat, pomáhat a rozhýbat studenty na ostravské lékařské fakultě k vyšší mimoškolní aktivitě. 


Za další tří roky jsme uspořádali desítky vzdělávacích, dobročinných a preventivních eventů, během niž se nám podařilo vybrat částku 362 113 Kč, kterou jsme rozdělili mezi ostravské hospice, potřebné občany a humanitní organizaci International Humanity. Projekt byl v roce 2018 oceněn cenou rektora Ostravské univerzity za mimořádný přínos pro občanskou společnost a v roce 2020 cenou "Zachránce životů v Malawi" International Humanity.

V letech 2018 - 2019 jsem v pozici lokálního prezidenta vedl ostravskou pobočku studentské neziskové organizace IFMSA CZ, která v tomto období zaznamenala výrazný rozvoj. Podařilo se dát dohromady tým skvělých lidí a zorganizovat téměř stovku různých eventů zaměřených na vzdělávání mediků i veřejnosti, prevenci civilizačních chorob, ale také velké společenské události s přesahem ve prospěch Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

Za toto období byla ostravská pobočka IFMSA CZ poprvé ve své historii oceněna pobočkovým pohárem pro nejlepší pobočku roku

V průběhu studia jsem vycestoval na dvě zahraniční stáže. První stáží v africkém Súdánu jsem si v roce 2018 splnil sen. Kromě studia a poznávání místních lidí a kultury se mi totiž podařilo zúčastnit se zdravotnické mise do odlehlých oblastí súdánského venkova. 

Druhou stáž jsem naproti tomu absolvoval ve špičkově vybavené královské nemocnici krále Chulalongkorna v thajském Bangkoku. 

V prosinci roku 2020 mě akademici a studenti Lékařské fakulty OU zvolili vítězem v anketě o Studenta dekády, kterou zorganizovala LF OU u příležitosti desátého výročí od svého založení.

Projekt Po medině je mojí novou motivací na přechodu ze studentského do odborného života. Cíle zůstávají pořád stejné - vzdělání, osobní růst a energie dávat své okolí do pohybu.