V České republice je studium na veřejných a státních vysokých školách (v českém jazyce) pro všechny studenty bezplatné, pokud nepřekročí standardní dobu studia plus 1 rok. Pokud jste tedy domácí student, je studium medicíny bezplatné. To však ani omylem neznamená zdarma. Musíme počítat s nepřímými výdaji – a ty zdaleka nejsou zanedbatelné. Student musí někde bydlet – zejména, pokud se jedná o studeny docházející na svou univerzitu z jiných měst. Máme na výběr buď staré koleje z roku x, nebo předražené nájmy (tyto částky ani v případě spolubydlení nejsou vůbec nízké). 

Student musí také jíst a pít. A ačkoliv má student k dispozici univerzitní knihovnu, jen málokdy má k dispozici veškerou potřebnou a aktuální literaturu – to znamená, že si to všechno pak musí opět shánět a kupovat za vlastní finanční prostředky. Taky veškeré kurzy mimo samotné studium (i ty pořádané samotnou univerzitou) jsou v drtivé většině případů za poplatek. Pokud student potřebuje jakékoliv doučování, opět platí nemalé peníze. Student také musí na univerzitu nějak cestovat – MHD (pokud nebydlí v pěší dostupnosti) – to jsou další výdaje. Student potřebuje telefon, notebook, internet… Potřebuje nejen hýbat mozkem, ale i svým tělem – čili občas zajde i do fitness centra nebo na kolo apod. A takhle bychom mohli pokračovat dále. Pokud tedy student nemá bohaté rodiče, jediným východiskem je najít si práci. A jelikož je medicína studium denní a prezenční, jedinou možností jsou brigády, part-time jobs a takzvané “summer jobs”. Jak ale co nejlépe skloubit takovou práci se studiem medicíny?

Jak skloubit part-time job s medicínou?

Mezi faktory, které to ovlivňují, patří i to, jaká je vaše schopnost učit se, jaké známky chcete dostávat a kolik spánku potřebujete. Nicméně, jakákoliv práce pro studenta medicíny by měla být alespoň mírně flexibilní a adekvátně finančně ohodnocená. V tomto ohledu se jako nejjednodušší jeví práce z domova. Můžete doučovat mladší studenty nebo lektorovat různé kurzy. Můžete tvořit studijní materiály či psát články dle poptávky. 

Pokud se nejedná o práci z domova, student medicíny může první dva roky pracovat v nemocnici jako sanitář a po 4. roku studia i jako praktická sestra. To ale znamená, že nejčastěji budete nucení brát noční směny. Pokud je to možné, nejvhodnější by bylo brát pátek odpoledne/noc. Někteří studenti, kteří dojíždí na studium z jiného města, si zvyknou brávat nedělní noční tam, kde pak v pondělí ráno mají cvičení nebo přednášky. Někdy univerzita samotná nabízí brigády pro své studenty → sledujte webové stránky, oznámení na nástěnkách nebo se poptejte na studijním oddělení. Další možností je pracovat na částečný úvazek v nějakém pečovatelském domě, domově pro seniory apod. Můžete pracovat jako asistent v nějakém výzkumu, v očkovacím centru… 

Pokud v průběhu studia nechcete pracovat ve zdravotnictví, můžete třeba hlídat děti, pracovat jako noční recepční v hotelu, barman/ka, servír/ka. Možnost nepravidelného příjmu představuje i práce v cateringu, brigáda v supermarketu, skladu apod. 

Co se týče summer jobs a letních brigád, to je v prvních dvou ročnících medicíny jednodušší (pokud se třeba nemusíte učit na nějaký prázdninový výjimečný termín opakované zkoušky). Od 3. ročníku to mírně komplikují letní odborné stáže. Ale i zde se dá přizpůsobit. 

Jakoukoliv práci si najdete, musíte zachovat rovnováhu. Rovnováhu mezi prací a studiem. Mezi časem a energií, které potřebujete vynakládat na samotné studium, a to samé na práci. Předem si stanovte cíle – kolik peněz potřebujete, jaké známky vám v indexu stačí, apod. Řádně si zorganizujte vše, co jde. Semestrální práce nepište na poslední chvíli, stejně tak se na poslední chvíli neučte na velké zkoušky.

Musíte se naučit dokončit vše, co začnete. Nenechávejte věci na “později”. Mějte kvalitní a efektivní time-management. Používejte různé plánovače, diáře – cokoliv vám vyhovuje. A nebojte se komunikovat – s vedoucím v práci nebo asistentem či profesorem na univerzitě. 

Skloubení studia medicíny a jakékoliv práce není nejjednodušší, ale ani nemožné. V žádném případě ale nesmíte zapomínat i relaxovat a občasně jednoduše nedělat nic, jen tak “vegetit”. V opačném případě vám velice pravděpodobně časem hrozí syndrom vyhoření. A to nechcete. Takže… Učte se, pracujte a relaxujte. 

 

REFERENCE
https://insideunimedicine.org/2023/05/04/part-time-work/
https://www.lecturio.com/blog/medical/best-part-time-jobs-for-medical-students/