V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Den mladého kardiologa – MUDr. Šeleng

Můžeš prosím popsat svůj normální pracovní den Jožko?

Môj bežný pracovný deň začína okolo siedmej hodiny ráno, keď sa prezlečiem na svojej inšpekčnej izbe. Odtiaľ zamierim na stanicu nášho oddelenia, na ktorej práve pôsobím. Pred rannou schôdzkou, ktorú mávame o 7:30 si s kolegami rozdelíme izby a pacientov o ktorých sa budeme starať. Niektorých poznám z predchádzajúcich dní, iní na ne mohli byť na službe preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) alebo prijatí cestou internej príjmovej ambulancie či emergency. Zameriam sa práve na nich – s čím boli prijatí, aké majú výsledky krvných rozborov, EKG a podobne. 

Potom u každého pacienta skontrolujem EKG telemetriu za posledných 24 hodín a pátram po prípadných arytmiách – to všetko väčšinou stihnem do rannej schôdzky. Na nej potom s kolegami z každej stanice referujeme novoprijatých pacientov, resp. informujeme o zmene zdravotného stavu, úmrtiach či mimoriadnych udalostiach, ktoré sa na službe mohli udiať (napr. resuscitácie). Následne si spolu premietame novoprijatých pacientov na JIS – väčšinou s diagnózou infarktu myokardu. Slúžiaci starší lekár priblíži klinický kontext, premietneme si EKG, ktoré popíše mladší kolega a následne si ukážeme aj koronarografický nález. Po rannej schôdzke a návrate na oddelenie prejdem u svojich pacientov vizity.

Následuje menej obľúbená papierová práca, pri ktorej všetko zapisujem do dokumentácie, ordinujem liečbu, plánované odbery a vyšetrenia na ďalší deň, telefonujem, upravujem epikrízy, píšem žiadanky a prepúšťacie správy. V priebehu celého dňa tiež paralelne riešime plánované a akútne príjmy na oddelenie. V medzičase sa čiastočne podieľame aj na neinvazívnej diagnostike – popisujeme záťažové ergometrie, EKG alebo tlakové holtery a v rámci nemocnice robíme akútne predoperačné interné konzíliá. 

Keď zostane čas, rád sa chodievam niečo priučiť na ECHO vyšetrovňu alebo na katetrizačný či arytmologický sál, kde pozorujem skúsených kolegov pri práci a snažím sa niečomu priučiť, resp. si aj sám niečo vyskúšať. Deň oficiálne končí poobedňajšou schôdzkou o 15 hodine, kde sa preberá čo sa na jednotlivých staniciach odohralo v priebehu dňa. Po schôdzke ešte dokončujeme prácu, ktorú sme nestihli, a zároveň v návštevných hodinách informujeme rodiny pacientov o ich zdravotnom stave.

Pm.