Studium medicíny má svá specifika a vyžaduje si od nás dostatek času a energie. Avšak ne vše potřebné pro výkon budoucího povolání nás na fakultě naučí. Dobrého lékaře totiž nedělají pouze vědomosti a dovednosti nabyté během šestiletého studia, ale také schopnosti, kterými se od průměrných lékařů odlišuje. V následujícím článku vám přinášíme osm nejdůležitějších důvodů, proč si myslíme, že je dobré věnovat během studia svou pozornost a čas i aktivitám, které s učením přímo nesouvisí.  

8 důvodů, proč zaměřit svou pozornost nejen na školu

1. Komunikace, empatie, asertivita

Tato 3 kouzelná slova patří mezi naprosto nezbytné měkké dovednosti lékaře a žádný medik by jejich důležitost neměl podceňovat. Pacienti často doslova visí na rtech lékaře a nevhodně zvolená slova mohou v lepším případě znamenat nepochopení ze strany nemocného. V horším případě jej lze nedostatkem empatie a špatnou komunikací dokonce poškodit. Lékař se může setkat také s pacientem arogantním, manipulativním či dokonce agresivním. V takových situacích je nutné zachovat klid, úroveň a nadhled. Tyto schopnosti si však musí každý osvojit sám a jediným způsobem, jak toho spolehlivě dosáhnout, je praxe. 

Při každé lékařské fakultě v České republice i na Slovensku existují studentské organizace, do jejichž činnosti se může každý student medicíny zapojit a pokusit se tak získat výše zmíněné dovednosti. Možná zkusíte zorganizovat vlastní akci či projekt pro veřejnost nebo ostatní studenty. Možná jen přiložíte ruku k dílu, nicméně takové zkušenosti se v budoucnu mohou velmi hodit. Dostanete se tak k jednání s širokým spektrem lidí, od široké veřejnosti až po autority ve vedení fakulty, jednotlivých klinik či firem. 

2. Práce v týmu, rozšířené obzory a cenné kontakty

Vysokoškolské prostředí je nesmírně barvité, otevřené a určitě ho nepoznáte, když budete zavřeni doma s knížkou. Při studiu se setkáte se spolužáky, ale i staršími spolubojovníky na medicíně, od kterých se toho můžete hodně naučit jak po pracovní, tak lidské stránce. Narazíte také na zástupce naprosto odlišných oborů. Ať už si společně pokecáte nad vychlazenými půllitry nebo se potkáte díky vzájemné mezioborové spolupráci na nějakém projektu či akci, rozhodně vás mohou takováto setkání obohatit.  Pomůže vám to také udržovat si všeobecný přehled a třeba se nebudete definovat jen jako „budoucí lékař“. Mnozí z nás už totiž nedovedou mluvit o ničem jiném než o škole, učení a nemocnici.  S nadhledem a orientací ve vícero odvětvích se vám budou také lépe navazovat nové vztahy a udržovat ty již vzniklé – s přáteli i vašimi nejbližšími.


Navíc věřte nebo ne, medicína je týmová práce a ve své lékařské praxi budete muset být schopni vycházet s mnohými lékařskými i nelékařskými kolegy. Účast na mimoškolních aktivitách vám umožní naučit se adekvátně spolupracovat s novými přáteli, ale i lidmi, kteří nebudou úplně vaším šálkem kávy. 

 3. Osobnostní rozvoj

Čemu jste se věnovali před nástupem na vysokou? Mnozí studenti medicíny jako by zapomněli, že kromě mozkové kapacity mají i jiné silné stránky, což je veliká škoda. Nezapomínejte na své přednosti a nebojte se je i během studia rozvíjet a využívat. Máte příležitost zkoušet i nové věci. Pokud stále neznáte své silné a slabé stránky, pak máte právě teď skvělou možnost je objevit.

4. Body do životopisu

Dobrá zpráva je, že lékaři jsou na trhu práce tak nedostatkovým zbožím, že jako absolvent medicíny bez práce asi nikdy nebudete. Pokud ale máte ambice vyšší a chcete získat místo na vysněné klinice, musíte se od ostatních absolventů nějak odlišit. Jak na to? Udělejte během studia něco navíc a udělejte to včas. V šestém ročníku už to pravděpodobně nestihnete. Můžete učit laiky první pomoc, přednášet na preventivních akcích pro veřejnost, kandidovat do akademického senátu fakulty či univerzity, vyjet na zahraniční stáž nebo se zapojit do vědecko-výzkumné činnosti. V průběhu studia určitě budete mít také možnost stážovat na odděleních v nemocnici i ve svém volném čase, projevíte-li o to zájem. To vám může pomoci utvrdit se ve výběru specializace, v začátcích mladého lékaře, ale rozhodně také u přijímacího pohovoru, kde se na vaše aktivity mimo povinnou výuku rozhodně bude brát ohled.

5. Možnost měnit

Snad každý si někdy řekl, že ve svém okolí něco postrádá. Možná jste si jen přáli vylepšit studentské zázemí vaší fakulty. Možná si všímáte něčeho většího – například, že mnozí lidé nemají základní povědomí o civilizačních chorobách nebo neumí poskytnout první pomoc. Nemusíte nad svými postřehy mávat rukou. Můžete se zasadit o změnu. Ať už svou připomínku jen předáte výš, připojíte se ke skupině, která se o něco podobného snaží nebo si rozjedete vlastní projekt. Můžete změnit svět okolo k lepšímu, udělejte to.

6. Time management

Je to jednoduchá rovnice. Čím více si toho naberete, tím více toho budete muset stihnout. Naučíte se tak lépe hospodařit se svým časem. Samozřejmě, že nic se nemá přehánět a určitě byste se neměli příliš přepínat. Na druhou stranu si sáhněte do svědomí a vzpomeňte na dny, kdy jste toho na práci tolik neměli, hodiny plynuly rychle a večer jste měli pocit, že jste vlastně nic moc neudělali a cítili se neproduktivně. Budete-li mít se svým dnem konkrétní plány a rozvrhnete si jej, pravděpodobně pak zvládnete víc, než si možná myslíte. 

7. Zdravotní benefity

Je jedno, jestli se mimo školu věnujete nějakému sportu, čtete si oblíbenou knížku, hrajete na hudební nástroj, zpíváte, vaříte, štrikujete, organizujete nějakou událost nebo chodíte na procházky do přírody. Ve všech případech jde o jakýsi restart, kdy můžete vypnout hlavu a prospět tak svému zdraví a duševní pohodě.

8. Žijeme jen jednou

Možná vám to zní jako klišé, ale něco na tom přeci jen bude. Nezapomínejte na sebe, své blízké a pokuste se prožít svá studentská léta tak, abyste na ně nemuseli vzpomínat s úlevným oddychem, ale s úsměvem a radostí. Uvědomte si, že po poslední státnici pravděpodobně nepřijde kýžené uspokojení. Tou dobou už budete mít před sebou další, neméně důležité výzvy. Proto pamatujte, že cesta je v tomto případě cíl.

Pokud vás tento článek alespoň trochu motivoval, splnil svůj účel. Máte-li chuť vyzkoušet si něco nového a zapojit se více do života na vaší univerzitě, udělejte to. Je to jednodušší, než si myslíte. Pokud nevíte, jak začít, doporučujeme studentské organizace a spolky, které působí na jednotlivých lékařských fakultách (IFMSA CZ, Trimed, Motolák, Spolek mediků…). Nebo se můžete připojit k nám a rozvíjet portál Po medině, budeme za to rádi.

Přejeme vám všem mnoho krásných chvil při studiu a držíme vám pěsti na cestě za vysněnou profesí.

Tereza a Martin