Som študentkou Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde si túžim naplniť svoje medické sny. Nebyť len lekárkou zameranou na znalosti z kníh, ale aj empatickou a chápavou. 

Čas strávený s inými ľuďmi a práca, ktorej cieľom je uľahčiť život druhým, je pre mňa to najdôležitejšie. Preto som sa rozhodla stať súčasťou portálu Po medině, ktorý zdieľa tieto hodnoty. Aktuálne pracujem v tíme, ktorý sa zaoberá tvorbou výukového portálu

Popri štúdiu na univerzite sa ako aktívna členka organizácie IFMSA angažujem v príprave a chode projektov, napríklad v oblasti vzdelávania verejnosti o zdraví. V blízkej budúcnosti by som sa chcela stať trénerkou soft-skills a osobného rozvoja

Najlepšie zrelaxujem v prírode, zaujímam sa o umenie, obľubujem cyklistiku a rada si občas prečítam nejakú dobrú knižku.