marian@pomedine.cz

Ahoj přátelé portálu Po medině, jsem absolventem oboru Pravděpodobnost a statistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK a oboru Učitelství matematiky a biologie na Přírodovědecké fakultě UK. Matematika a statistika ve zdravotnictví jsou mým celoživotním koníčkem 🙂

Jako poradce ministra zdravotnictví v oblasti statistiky jsem měl v letech 2019-2021 za úkol nastartování a realizaci projektu „Měření kvality zdravotní péče v ČR“ a projektu „Národního hodnocení spokojenosti pacientů v ČR“, kterým se dodnes v rámci MZČR rád věnuji.  Stejně tak bych měl velkou radost, kdyby portál Po medině dokázal jednou studentům medicíny zásadně usnadňovat jejich studium i jejich práci v náročném lékařském povolání.

Baví mě také učení vysokoškolské matematiky a statistiky ve společnosti KCKurzy [1], kde se už léta snažíme studentům ekonomických fakult pochopitelně a přátelsky vysvětlovat prostřednictvím živých kurzů a výukových videí matematiku a statistiku. Podobnou sekci výukových videí a materiálů, která by pomohla studentům medicíny při jejich studiu, bych chtěl jednou zavést i v rámci portálu Po mědině.