marian@pomedine.cz

Ahoj přátelé portálu Po medině, jsem absolventem oboru Pravděpodobnost a statistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK a oboru Učitelství matematiky a biologie na Přírodovědecké fakultě UK.

Zabývám se zpracováním statistických dat ve společností Matstat a školením statistiky ve společnosti KCKurzy. V KCKurzy se snažíme studentům ekonomických fakult pochopitelně a přátelsky vysvětlovat prostřednictvím živých kurzů a výukových videí matematiku a statistiku. Sekci výukových videí, která by pomohla studentům medicíny při jejich studiu, bych chtěl zavést i v rámci portálu Po mědině.

Jako poradce ministra zdravotnictví v oblasti statistiky jsem měl v letech 2019-2021 za úkol nastartování projektu „Měření kvality zdravotní péče v ČR“ a projektu „Národního hodnocení spokojenosti pacientů v ČR“, kterým se dodnes v rámci MZČR věnuji.  Stejně tak bych měl velkou radost, kdyby portál Po medině dokázal do budoucna studentům medicíny usnadňovat jejich studium i jejich v náročném lékařském povolání.