Pravidla fondu studentských aktivit

  1. O podpoře či odmítnutí konkrétního projektu rozhodují členové týmu Po medině.
  2. Podpora z fondu studentských aktivit není nároková.
  3. Výše případné podpory je limitována aktuálními možnostmi fondu.
  4. Podpořeny mohou být pouze studentské projekty ve zdravotnictví.
  5. Fond není určen k úhradě mzdových nákladů.