Nemocnice Havířov - Po medině

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Zajišťuje poskytování zdravotní služeb pro přibližně 130 000 obyvatel Havířova a okolí. Nemocnice má akreditovaná pracoviště pro výchovu a vzdělávání ve všech klíčových specializacích. Nemocnice prochází postupnou modernizací, jak z hlediska stavebního, tak i z pohledu technického a přístrojového vybavení.

Nabízí péči v medicínských oborech, jako je chirurgie, ARO, interna, pediatrie,  gynekologie a porodnictví, neurologie, urologie, ORL, infekční lékařství, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie, hematologie. Intenzivní péči věnujeme pacientům na Interní JIP a MOJIP. Následnou péčí se zabývá LDN.

Nabídka stáží a brigád

Placená stáž pro mediky 5 000 Kč/týden
Havířov
akreditovaná pracoviště
Placená stáž
Medici, ročník 5, 6
Odměna: 150 Kč/hod.
Zobrazit detail
Stáž pro studenty oboru zdravotnický laborant
Nemocnice Havířov
hematologická a biochemická laboratoř
Placená stáž
Ostatní
Odměna: 150 Kč/hod.
Zobrazit detail
Placená stáž - radiologický asistent 5 000 Kč/týden
Havířov
radiologické oddělení
Placená stáž
Ostatní
Odměna: 150 Kč/hod.
Zobrazit detail
Placená stáž medik na neurologii
Nemocnice Havířov
neurologické oddělení
Placená stáž
Medici, ročník 5, 6
Odměna: 150 Kč/hod.
Zobrazit detail