Mgr. Lucie Lukšová

lucie@pomedine.cz

Ve zdravotnictví působí více než pět let. Za tu dobu získala zkušenosti v oblasti zdravotnického práva, personálního zabezpečení nemocnic a rovněž v oblasti zajišťování zdravotní péče

Po absolvování Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni nějakou dobu působila v zahraničí. Odtud zamířila do Fakultní nemocnice Ostrava, kde mimo jiné působila jako vedoucí Právního odboru. V současnosti působí v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně a dále se vzdělává v oblasti zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

.

.

Úvodní slovo

Profesionalita a erudice nejen zdravotnického personálu nemocnic je důležitým aspektem fungování zdravotní péče. S ohledem na rozvíjející se trend žalob vůči lékařům a zdravotnickým zařízením je důležité lékaře a zejména čerstvé absolventy upozorňovat na právní aspekty jejich povolání. Tyto jsou na fakultách probírány zcela okrajově, neboť vzhledem k množství informací a vědomostí a velké náročnosti studia, na to již nezbývá prostor. 

Je důležité, aby lékaři vnímali, že administrativní kroky, které jsou nuceni při výkonu svého povolání činit, zde nejsou pro to, aby jim otravovaly život, ale jsou velmi důležité z hlediska jejich právní ochrany. Pacienti a jejich blízcí, kterým ze všech sil pomáhají a zachraňují jejich životy, se pak u soudu stávají jejich hlavními protivníky. Mnohdy vybaveni důkazy, které po dobu zdravotní péče proti lékařům a celému zdravotnickému zařízení shromažďovali. 

Z toho důvodu jsem ráda za příležitost být součástí tohoto projektu, kde mohu alespoň částečně přispět k lepší orientovanosti lékařů v právním světě výkonu lékařského povolání, a doufám, že alespoň malou měrou přispěji k tomu, aby se lékaři naučili lépe chránit před možnými právními spory.