Řídíme se tím, co studenty opravdu zajímá

18.05.2020

Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.

Požádali jsme proto formou on-line dotazníku naše spolužáky a kamarády ze všech lékařských fakult v ČR, aby se s námi o tyto informace podělili. Na základě odpovědí se snažíme tvořit obsah našeho portálu.

Zabýváme se tím, co studenty opravdu zajímá
Zabýváme se tím, co studenty opravdu zajímá

On-line dotazování se zúčastnily necelé dvě stovky studentů všeobecného lékařství napříč osmi fakultami po celé republice. Dotazování probíhalo v dubnu a květnu roku 2020. Studenti byli rovnoměrně a náhodně vybráni z posledních tří ročníků studia. Otázky kladené dotazníkem lze rozdělit na dva typy. Prvním typem jsou uzavřené otázky, u kterých lze odpovědi přehledně kvantifikovat. Druhým typem jsou otázky otevřené, které poskytují cenné informace o názorech studentů. Výstupy vyhodnocených dat uvádíme zde.

 • 74% studentů pátých a čtvrtých ročníků uvedlo, že není rozhodnuto, jakému oboru se budou po škole věnovat. Rozdílná situace panuje mezi studenty šestého ročníku, mezi nimiž je o svém budoucím oboru rozhodnuto 82% studentů a studentek.
 • 72% všech respondentů uvedlo, že nemají jasno v tom, ve které nemocnici zahájí po medicíně svou lékařskou kariéru. Nejvíce jasno mají dle očekávání nejstarší studenti, kteří mají jasno v 78% případů. Páťáci naopak mají jasno pouze v 15% a čtvrťáci pouze v 10% případů.
 • 84% všech studentů v dotazování uvedlo, že si již zjišťovali informace o svém budoucím povolání (obor a místo zaměstnání). 56% studentů zároveň v odpovědi na doplňující otázku odpovědělo, že tomuto vyhledávání věnovali více než 3 hodiny svého času. 30% dokonce více než 10 hodin.
 • Suverénně nejčastějším zdrojem informací pro studenty je internet (stránky ministerstva zdravotnictví, institutu postgraduálního vzdělávání a jednotlivých nemocnic). S odstupem následovaly odpovědi jako: výuka na LF, zkušenosti starších kolegů nebo rodinných příslušníků, zdravotnické veletrhy a další.
 • 66% všech respondentů, kteří již zjišťovali podstatné informace o svém budoucím povolání uvedlo, že takto získané informace nebyly přehledné, dostatečné a snadno dostupné. Spokojenost s informacemi se nepatrně zvyšovala s rostoucím množstvím času, který studenti vyhledávání věnovali.
Portál Po medině je zaměřen na studenty medicíny
Portál Po medině je zaměřen na studenty medicíny

Dále uvádíme odpovědi, které se nejčastěji opakovaly u otevřené otázky na informace, které považují studenti za nejdůležitější při výběru oboru a místa zaměstnání.

 • Přístup nemocnice k postgraduálnímu vzdělávání - délka atestačního procesu a ochota/neochota nemocnice podporovat dokončení atestace v termínu
 • Platové ohodnocení - práce lékaře je bezesporu posláním, které ale samo o sobě účty nezaplatí
 • Akreditace zařízení
 • Názory mladých lékařů pracujících na oddělení
 • Smluvní podmínky (výše úvazku, kvalifikační dohody) - asi hlavně díky iniciativě spolku Mladí lékaři už dnes hodně mediků a absolventů ví, že úvazek menší než 1.0 je komplikací vzhledem k délce atestační přípravy a kvalifikační dohody často není vhodné podepisovat
 • Dostupnost odborného dozoru a dodržování zákonů - 72 hodin dlouhé služby nejsou tak přitažlivé, jak se na první pohled může zdát
 • Konkrétní zaměstnanecké benefity - formulka „široké zaměstnanecké benefity“ toho moc neříká
 • Počet atestovaných lékařů na oddělení
 • Osobnost přednosty/primáře oddělení a kolektiv na oddělení
 • Technické vybavení zdravotnického zařízení
 • Povinnost účasti v Ph.D. programech - tato forma postgraduálního vzdělávání není pro každého a není tedy nutné ji po absolventech vyžadovat

Speciální místo zaujímá možnost stáže v průběhu studia všeobecného lékařství. Možnost podívat se na oddělení, nasát atmosféru a ověřit si, zda dané pracoviště splňuje očekávání studenta, je velmi oceňovaná.

Věříme, že každý dobrý zaměstnavatel bude ochoten studentům a lékařům tyto informace poskytnout.

Pm.

Líbil se vám článek?

Napište nám svůj názor nebo sdílejte se svými přáteli.

Čtěte také

Práce v neustálém pohybu, spousta endogenního i exogenního adrenalinu, perfektně zvládnuté algoritmy managementu život ohrožujících stavů, ale také sociálně - společenské aspekty medicíny. Tím vším je charakteristická práce lékaře na záchrance, o které si popovídáme s lékařkou pražské ZZS a Košickou rodačkou, Katarínou Veselou v rámci dalšího...

Dnešní den je volný. Pátek před odjezdem je tradičně určen k výletu a pohodě. Odjezd je naplánovaný na devátou ranní. Už mám s místním pojetím času zkušenosti a tak s klidnou duší vyrážím ráno běhat na blízký plácek s udusanou hlínou a pár stromy. Kolem dokola to může být pětset metrů jedno kolo a tak kroužím necelou hodinu. Krátký...

Jedním z největších medicínských "oříšků", který představuje náročnou situaci jak pro pacienty samotné, tak pro jejich lékaře, je sdělování závažných zpráv. Navzdory první asociaci, která nás v souvislosti s touto problematikou obvykle napadne, závažnou zprávu nemusí reprezentovat pouze potenciálně život ohrožující onemocnění (např. onemocnění...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Opět si dovolím na úvod slova klasika: "Pětistovka má stejnou hodnotu, ale ty věci jsou pořád nějak dražší..." Ať už jsou vaše vyšší cíle jakékoli, do práce chodíme (alespoň většina) kvůli penězům. Vzpomínám na výrok jednoho lékaře: "Jó, náš pan přednosta, neustále chodí zadumaný a skleslý, ale jednou měsíčně se mu spolehlivě zvedne nálada."Pokud...

Při jarní vlně pandemie COVID-19 vyvstávala řada dotazů, jak vlastně bude nemoc COVID-19 u zaměstnanců posuzována. Co když je jim nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu na pracovišti? Je to jiné, když mají nebo nemají klinické příznaky onemocnění? Ohledně uvedeného tématu panovala nejasnost a řada otázek.

Důležitým tématem, které nepochybně patří do naší příručky mladého lékaře, jsou rezidenční místa, jejichž problematika byla v minulosti často diskutována, kritizována a několikrát změněna. Domníváme se, že každý starší medik nebo mladý lékař by měl mít povědomí o tom, co vlastně rezidenční místo je, k čemu a komu je určeno, zda je výhodné ho získat...

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V...

V rámci portálu Po medině Vám budeme postupně přinášet rozhovory s mladými lékaři různých specializací. Cílem této rubriky s názvem "O kapitolu napřed" není nic jiného, než nabídnout studentům všeobecného lékařství náhled do období po poslední státnici. Věříme, že vás rozhovory svou strukturou obohatí i pobaví. Prvním respondentem je absolvent 3....

Z deníčku personalisty..."Víte, my si uvědomujeme, že potřebujete, abychom sloužili, ale my máme také vlastní životy a nechceme trávit v nemocnici 6 nocí v měsíci, nechceme tento systém nadále podporovat, a proto nebudeme sloužit více, než nám umožňuje zákoník práce.", říkají lékaři. Plně jim rozumím, také nám situace ve zdravotnictví nevyhovuje a...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před...

V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské...

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Část mediků (nebo obecně studentů) v posledním ročníku studia si možná pomyslí: "to napíšu hned" nebo "stejně to dnes nikdo nečte". Ani jedno není pravda. Ačkoliv se příprava kvalitního CV může zdát jako jednoduchý nebo časově nenáročný úkol, opak je pravdou. Napsat opravdu dobře připravený a promyšlený životopis nějakou dobu trvá. Na druhé straně...

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň...

Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.

vítejte na zdravotnickém informačním a profesním portále Po medině. Jedná se o projekt studentů všeobecného lékařství, kteří se v době pandemie koronaviru zamýšleli nad svou profesní budoucností a při shánění potřebných informací zjistili, že jich na webu značná část chybí.