První kroky po medině, aneb jak se stát z medika lékařem

25.06.2020

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské fakulty do praxe a na co by měl každý medik v posledním ročníku medicíny myslet? To se pokusíme shrnout v následujícím článku.

Jak se stát z medika lékařem
Jak se stát z medika lékařem

Výběr oboru

Otázku směřující na oborovou specializaci jste během posledních let dostali od svých rodinných příslušníků a známých snad milionkrát a možná už jste na ni alergičtí. Přesto právě léto před posledním ročníkem je správný čas, kdy sami sobě tuto otázku položit, a hlavně na ni zkusit odpovědět. Pokud odpověď znáte, skvěle. Pokud ne, doporučujeme sepsat si na papír své priority a očekávání. Rádi komunikujete s lidmi? Baví vás operativa? Jste spíš rodinný typ? Jsou pro vás peníze velkou prioritou? Všechny aspekty pečlivě zvažte a pokuste se tím přiblížit ke svému finálnímu rozhodnutí. V průběhu posledního ročníku vám to velmi pomůže. 

Výběr zdravotnického zařízení

Neméně důležitou volbou je správně vybrat místo, kam budete následující roky chodit do práce. Měli byste se tam cítit příjemně. K získání dostatku validních informací by vám měl pomoci náš portál. Roli při výběru rozhodně budou hrát faktory jako akreditace daného zařízení (nejen pro kmenový obor), přístup nemocnice k vašemu postgraduálnímu vzdělávání, dostatek atestovaných lékařů, pracovní kolektiv, výše úvazku (kratší úvazek prodlužuje vaši specializační přípravu), kvalifikační dohody, dále samozřejmě platové ohodnocení a mnohé další. Před zasláním žádosti doporučujeme zkusit poznat svého potenciálního šéfa a zeptat se na názor mladého lékaře pracujícího na oddělení. Jakákoliv stáž na oddělení během studia je skvělou volbou. Máte vybráno a nevíte, kdy je správný čas o místo zažádat? V rámci šesťáku platí, že nic není brzo. Může být jen pozdě. O nejlepší kliniky pravděpodobně bude zvýšený zájem. Dejte tedy pozor, abyste nepřišli s křížkem po funuse. Zanést šéfovi svůj životopis v říjnu nebo listopadu určitě není špatně.

Portál Po medině spolupracuje s čerstvými absolventy a mladými lékaři
Portál Po medině spolupracuje s čerstvými absolventy a mladými lékaři

Náležitosti nutné k nástupu do povolání

Napsat si během šestého ročníku životopis a odnést ho do nemocnice je jedna věc. Kromě toho musíte splnit další nezbytné náležitosti k nástupu do výkonu povolání. Základním předpokladem je získat tzv. odbornou způsobilost, kterou nabýváte dokončením studia na jakékoliv české lékařské fakultě. Odborně způsobilí k výkonu pozice lékaře jste v momentě úspěšného složení poslední státnice, nikoliv promocí, jak by se mohlo zdát. Od stejného okamžiku můžete před svým jménem používat titul MUDr. Na personální oddělení nemocnice posléze doložíte buď originál diplomu, nebo potvrzení o absolvování studia, které obvykle vydává studijní oddělení vaší alma mater. Další nezbytností před nástupem do práce bude ověření zdravotní způsobilosti. Jedná se o standardní vstupní prohlídku u lékaře, kterého určí váš budoucí zaměstnavatel. Poslední náležitost představuje potvrzení o právní bezúhonnosti, které se prokazuje výpisem z trestního rejstříku. Tento výpis lze získat na příslušném městském či obecním úřadě. To však může trvat i několik týdnů. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme síť tzv. Czech POINTů, které potvrzení vydávají na počkání, obvykle na pobočkách České pošty nebo on-line stránkách veřejné správy (pokud vlastníte datovou schránku). K vystavení budete potřebovat vyplnit tiskopis a doložit průkaz totožnosti. Pro Slováky, kteří v minulosti nebyli výdělečně činní na území ČR přibyde ještě povinnost registrace ke zdravotnímu pojištění, ke kterému vás přihlásí zaměstnavatel. Zde upozorňujeme na fakt, že v tomto okamžiku máte právo zvolit pojišťovnu, ke které budete přihlášeni.

Před nástupem do práce

Všechny náležitosti k nástupu splněny? Skvěle. Nyní bude nutné se přihlásit ke členství v České lékařské komoře (ČLK), které je podmínkou k výkonu povolání lékaře na území ČR. Žádost se posílá na okresní sdružení ČLK buď podle místa výkonu práce nebo dle místa trvalého bydliště (záleží na vás). Před příchodem do praxe také doporučujeme co nejdříve zažádat o zařazení do specializačního vzdělávání ve zvoleném oboru (směřujícímu k získání specializované způsobilosti = atestace). Formulář žádosti lze najít a elektronicky vyplnit na stránkách Ministerstva zdravotnictvíVyplněný formulář se odevzdává na libovolné lékařské fakultě, kde budete evidováni v průběhu celého specializačního vzdělávání. Po svém zařazení obdržíte index a logbook (nutno zažádat v el. žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání, logbook nutno zaplatit), do kterých se zaznamenává průběh specializačního vzdělávání podle vzdělávacího programu včetně hodnocení školitele. Vyplněný logbook se stává podkladem pro přihlášení ke kmenové (nebo atestační) zkoušce a k získání specializované způsobilosti.

Se zařazením do oboru specializačního vzdělávání doporučujeme zbytečně neotálet. V nemocnicích s tabulkovými odměnami se tím obvykle posouváte do vyšší platové třídy a váš platový základ tak nepatrně vzroste.

Doufáme, že vám tento článek dodal trochu klidu a pomohl s orientací v následujících měsících profesního života. Závěrem vám přejeme hodně štěstí a pevné nervy u státních rigorózních zkoušek a děkujeme za přečtení a případné sdílení článku svým kolegům.

Pm.


Líbil se vám článek?

Napište nám svůj názor nebo sdílejte se svými přáteli.

Čtěte také

Práce v neustálém pohybu, spousta endogenního i exogenního adrenalinu, perfektně zvládnuté algoritmy managementu život ohrožujících stavů, ale také sociálně - společenské aspekty medicíny. Tím vším je charakteristická práce lékaře na záchrance, o které si popovídáme s lékařkou pražské ZZS a Košickou rodačkou, Katarínou Veselou v rámci dalšího...

Dnešní den je volný. Pátek před odjezdem je tradičně určen k výletu a pohodě. Odjezd je naplánovaný na devátou ranní. Už mám s místním pojetím času zkušenosti a tak s klidnou duší vyrážím ráno běhat na blízký plácek s udusanou hlínou a pár stromy. Kolem dokola to může být pětset metrů jedno kolo a tak kroužím necelou hodinu. Krátký...

Jedním z největších medicínských "oříšků", který představuje náročnou situaci jak pro pacienty samotné, tak pro jejich lékaře, je sdělování závažných zpráv. Navzdory první asociaci, která nás v souvislosti s touto problematikou obvykle napadne, závažnou zprávu nemusí reprezentovat pouze potenciálně život ohrožující onemocnění (např. onemocnění...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

MUDr. Jakub Vysocký pochází z historicky prvního ročníku mediků na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Chtěl se stát traumatologem, ale po promoci se nakonec vydal cestou všeobecného praktického lékaře. Co považuje na své práci za nejdůležitější? Jak se člověk s lékařským vzděláním dostane k investicím a správě nemovitostí a co jsou Kola pro...

Opět si dovolím na úvod slova klasika: "Pětistovka má stejnou hodnotu, ale ty věci jsou pořád nějak dražší..." Ať už jsou vaše vyšší cíle jakékoli, do práce chodíme (alespoň většina) kvůli penězům. Vzpomínám na výrok jednoho lékaře: "Jó, náš pan přednosta, neustále chodí zadumaný a skleslý, ale jednou měsíčně se mu spolehlivě zvedne nálada."Pokud...

Při jarní vlně pandemie COVID-19 vyvstávala řada dotazů, jak vlastně bude nemoc COVID-19 u zaměstnanců posuzována. Co když je jim nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu na pracovišti? Je to jiné, když mají nebo nemají klinické příznaky onemocnění? Ohledně uvedeného tématu panovala nejasnost a řada otázek.

Důležitým tématem, které nepochybně patří do naší příručky mladého lékaře, jsou rezidenční místa, jejichž problematika byla v minulosti často diskutována, kritizována a několikrát změněna. Domníváme se, že každý starší medik nebo mladý lékař by měl mít povědomí o tom, co vlastně rezidenční místo je, k čemu a komu je určeno, zda je výhodné ho získat...

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V...

V rámci portálu Po medině Vám budeme postupně přinášet rozhovory s mladými lékaři různých specializací. Cílem této rubriky s názvem "O kapitolu napřed" není nic jiného, než nabídnout studentům všeobecného lékařství náhled do období po poslední státnici. Věříme, že vás rozhovory svou strukturou obohatí i pobaví. Prvním respondentem je absolvent 3....

Z deníčku personalisty..."Víte, my si uvědomujeme, že potřebujete, abychom sloužili, ale my máme také vlastní životy a nechceme trávit v nemocnici 6 nocí v měsíci, nechceme tento systém nadále podporovat, a proto nebudeme sloužit více, než nám umožňuje zákoník práce.", říkají lékaři. Plně jim rozumím, také nám situace ve zdravotnictví nevyhovuje a...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před...

V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské...

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Část mediků (nebo obecně studentů) v posledním ročníku studia si možná pomyslí: "to napíšu hned" nebo "stejně to dnes nikdo nečte". Ani jedno není pravda. Ačkoliv se příprava kvalitního CV může zdát jako jednoduchý nebo časově nenáročný úkol, opak je pravdou. Napsat opravdu dobře připravený a promyšlený životopis nějakou dobu trvá. Na druhé straně...

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň...

Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.

vítejte na zdravotnickém informačním a profesním portále Po medině. Jedná se o projekt studentů všeobecného lékařství, kteří se v době pandemie koronaviru zamýšleli nad svou profesní budoucností a při shánění potřebných informací zjistili, že jich na webu značná část chybí.