Desatero šesťáka, aneb 10 rad a tipů, jak zvládnout poslední rok medicíny. 

20.05.2020

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň doufáme, že se nám podaří vás před opravdovou zkouškou dospělosti trochu uklidnit.

1. Stanovte si režim 

Během šesťáku je obzvláště důležité umět pracovat se svým časem. Omezte nepodstatné a časově náročné aktivity a svůj čas rozložte efektivně mezi praktickou výuku, studium a odpočinek. Některé věci, které jste zvládali během předchozího studia možná budou muset stranou, ale výsledek za to určitě stojí. Velmi důležitá je spánková hygiena. Spánkový deficit nabraný během zkouškového období se obvykle dá zvládnout, ale fungovat celý rok beze spánku by bylo riskantní.

2. Mějte plán

Mít plán a přehled je pro šesťák velmi důležité. Nejen, že je potřeba se ke státnicím včas přihlásit, navíc obvykle musíte myslet ještě na volitelné praxe mimo domovskou nemocnici nebo například u praktického lékaře. Kromě toho je vhodné zavčas vyřešit své budoucí zaměstnání.

3. Dbejte na udržování sociálních kontaktů

Příprava na státnice je často záležitostí týdnů až měsíců. Během této doby přirozeně přicházejí krize a únava. Je tedy nezbytně nutné nezanevřít na sociální kontakty. Rodinná oslava nebo pivo s přáteli? Obojí vám pomůže udržet si pozitivní myšlení, což je zásadní.

Tip pro ty z vás, kteří snáze podléháte stresu: "varujte" své okolí a řekněte mu o své náladovosti a mentální vyčerpanosti. Předejdete tím zbytečným sporům :)

4. Začněte včas řešit zaměstnání

S předstihem si napište životopis a motivační dopis, které ve vhodný čas odnesete na vysněnou kliniku. Psát tyto dokumenty ve stresu z blížící se státnice určitě není nejlepší varianta. Že nevíte, jak se takový životopis píše? Podívejte se na článek zde.

5. Zjistěte si informace od spolužáků

Zdá se to být jako naprostá samozřejmost před každou zkouškou. Určitě na ni tedy nezapomeňte ani před státnicí. Zjistit si základní informace o zkoušejících, jejich "perličkách" a celkově o průběhu zkoušky pomůže téměř každému. Navíc tím můžete předejít spoustě zbytečných komplikací z nevědomosti v průběhu státnice. Zeptejte se tedy buď starších spolužáků nebo těch z jiného kruhu, kteří už danou zkouškou prošli.

6. Komunikujte se sekretariáty jednotlivých klinik

Tento bod souvisí částečně s předchozími. Jedná se o celkovou přípravu na zkoušku, kterou je vhodné nepodcenit. Na některou státnici se od vaší skupiny může očekávat například zajištění občerstvení pro zkušební komisi. Vhodnou komunikací se sekretariáty klinik můžete toto snadno vyřešit a třeba tak svým zkoušejícím zlepšit náladu.

7. Nemějte strach z kapacit

Během státnic jsou zkušební komise často složeny z naprostých špiček v oboru. A to nejen z vaší domovské nemocnice. Často zde sedí i primáři nebo přednostové z jiných nemocnic a fakult. Nemějte z toho strach, berte to jako výzvu a skvělou příležitost se ukázat v tom nejlepším světle.

8. Vhodně se ke státnici oblečte

Pohodlně a vkusně. Tečka.

9. Uvědomte si smysl státnic

Jak jsme již psali výše. Během příprav a studia na státnice se zaručeně objeví krizové chvíle a momenty, kdy budete mít pocit, že nic nevíte a to, co jste věděli, už jste stihli zapomenout. V těchto momentech si uvědomte, že smyslem státnic je ověřit to, co jste se během celého studia medicíny naučili. Nikoliv to, co jste se nenaučili. Netrapte se zbytečnými detaily a držte se podstaty otázek. Nepanikařte a myslete pozitivně.

Důležité je také mít pevně stanovenou strukturu otázek, podle které studujete. Budete-li mít tuto strukturu zažitou, snáz se vám vše na potítku vybaví.

10. Odměňujte se

Každá státnice je velká věc, za kterou stojí kvanta práce. Je důležité jít krok po kroku (čtěte státnici po státnici) a každý dílčí úspěch oslavit. Dobrá večeře, pár drinků, nové boty nebo výlet. Nebojte se odměnit se dle svého gusta.

Závěrem připomínáme, že úspěšným složením poslední státní zkoušky vaše povinnosti nekončí. Obvykle je potřeba vyřídit několik nezbytných náležitostí na fakultě - výstupní list potvrzený praktickým lékařem, vrátit klíčky od skříňky apod. To už zvládnete s úsměvem a snad bez zvýšených jaterních testů.

Děkujeme za přízeň a přejeme hodně úspěchů u státnic.

Pm.


Líbil se vám článek?

Napište nám svůj názor nebo sdílejte se svými přáteli.

Čtěte také

Práce v neustálém pohybu, spousta endogenního i exogenního adrenalinu, perfektně zvládnuté algoritmy managementu život ohrožujících stavů, ale také sociálně - společenské aspekty medicíny. Tím vším je charakteristická práce lékaře na záchrance, o které si popovídáme s lékařkou pražské ZZS a Košickou rodačkou, Katarínou Veselou v rámci dalšího...

Dnešní den je volný. Pátek před odjezdem je tradičně určen k výletu a pohodě. Odjezd je naplánovaný na devátou ranní. Už mám s místním pojetím času zkušenosti a tak s klidnou duší vyrážím ráno běhat na blízký plácek s udusanou hlínou a pár stromy. Kolem dokola to může být pětset metrů jedno kolo a tak kroužím necelou hodinu. Krátký...

Jedním z největších medicínských "oříšků", který představuje náročnou situaci jak pro pacienty samotné, tak pro jejich lékaře, je sdělování závažných zpráv. Navzdory první asociaci, která nás v souvislosti s touto problematikou obvykle napadne, závažnou zprávu nemusí reprezentovat pouze potenciálně život ohrožující onemocnění (např. onemocnění...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Opět si dovolím na úvod slova klasika: "Pětistovka má stejnou hodnotu, ale ty věci jsou pořád nějak dražší..." Ať už jsou vaše vyšší cíle jakékoli, do práce chodíme (alespoň většina) kvůli penězům. Vzpomínám na výrok jednoho lékaře: "Jó, náš pan přednosta, neustále chodí zadumaný a skleslý, ale jednou měsíčně se mu spolehlivě zvedne nálada."Pokud...

Při jarní vlně pandemie COVID-19 vyvstávala řada dotazů, jak vlastně bude nemoc COVID-19 u zaměstnanců posuzována. Co když je jim nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu na pracovišti? Je to jiné, když mají nebo nemají klinické příznaky onemocnění? Ohledně uvedeného tématu panovala nejasnost a řada otázek.

Důležitým tématem, které nepochybně patří do naší příručky mladého lékaře, jsou rezidenční místa, jejichž problematika byla v minulosti často diskutována, kritizována a několikrát změněna. Domníváme se, že každý starší medik nebo mladý lékař by měl mít povědomí o tom, co vlastně rezidenční místo je, k čemu a komu je určeno, zda je výhodné ho získat...

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V...

V rámci portálu Po medině Vám budeme postupně přinášet rozhovory s mladými lékaři různých specializací. Cílem této rubriky s názvem "O kapitolu napřed" není nic jiného, než nabídnout studentům všeobecného lékařství náhled do období po poslední státnici. Věříme, že vás rozhovory svou strukturou obohatí i pobaví. Prvním respondentem je absolvent 3....

Z deníčku personalisty..."Víte, my si uvědomujeme, že potřebujete, abychom sloužili, ale my máme také vlastní životy a nechceme trávit v nemocnici 6 nocí v měsíci, nechceme tento systém nadále podporovat, a proto nebudeme sloužit více, než nám umožňuje zákoník práce.", říkají lékaři. Plně jim rozumím, také nám situace ve zdravotnictví nevyhovuje a...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před...

V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské...

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Část mediků (nebo obecně studentů) v posledním ročníku studia si možná pomyslí: "to napíšu hned" nebo "stejně to dnes nikdo nečte". Ani jedno není pravda. Ačkoliv se příprava kvalitního CV může zdát jako jednoduchý nebo časově nenáročný úkol, opak je pravdou. Napsat opravdu dobře připravený a promyšlený životopis nějakou dobu trvá. Na druhé straně...

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň...

Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.

vítejte na zdravotnickém informačním a profesním portále Po medině. Jedná se o projekt studentů všeobecného lékařství, kteří se v době pandemie koronaviru zamýšleli nad svou profesní budoucností a při shánění potřebných informací zjistili, že jich na webu značná část chybí.