Den mladé psychiatričky a vliv pandemie na její práci

10.01.2021

Psychiatrie je pro mladé lékaře velmi zajímavou volbou. Důkazem toho byl velký zájem o rozhovor s doktorkou Mechúrovou. Jak vypadá normální pracovní den mladé psychiatričky? A jak u svých pacientů vnímá probíhající pandemii covid-19? To se dozvíte v rozšíření původního rozhovoru.

Barčo, poslední dobou se stále více mluví o tom, že aktuální epidemiologická situace představuje zvýšené riziko pro duševní zdraví naší populace. Jaký je Tvůj názor?

Ano, myslím si, že uplynulé měsíce představují pro nás všechny velkou psychickou zátěž a je přirozené, že se s ní pojí mnohá rizika pro naše duševní zdraví. Naši duševní pohodu silně ovlivňuje individuální odolnost, schopnost přizpůsobovat se změnám, každodenní činnosti, kterými udržujeme svůj vnitřní klid a rovnováhu, pozitivní naladění, pěstování blízkých a podporujících vztahů, ale také naše postoje, jimiž se k náročné situaci vztahujeme. Stejné mechanismy využíváme v jakékoliv obtížné situaci, se kterou se v životě setkáváme, nejen v době covidové. Co je však nové a, dle mého názoru, obzvlášť rizikové, že tato doba intenzivně prověřuje nás všechny.

Možná je brzo se tě ptát, ale vnímáš nárůst počtu depresivních pacientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací?

Ačkoliv nárůst pacientů vyžadujících psychiatrickou péči v důsledku pandemie koronaviru zaznamenáváme již nyní, troufám si říci, že jejich kulminace nás teprve čeká. Myslím si, že narůst úzkostných a depresivních pacientů v souvislosti se současnou epidemiologickou situací zaznamenávají především ambulantní psychiatři. 

V rámci nemocniční praxe pozorujeme zejména změnu v klinických obrazech mnoha duševních chorob. Psychotičtí pacienti nám ku příkladu vyprávějí, že covid neexistuje nebo naopak, že je součástí probíhající apokalypsy, že jsou to právě oni, kdo koronavirus vytvořili a rozšířili po světě. Pacienti s depresí se strachují, že nakazili koronavirem celou svou rodinu. Úzkostní pacienti se zase zvýšeně obávají nákazy samotné, mají strach, že by u nich mohlo mít onemocnění vážnější průběh nebo na něj mohli i zemřít. Stále více se však setkáváme s lidmi, kteří se dostanou do naší péče v důsledku náročné životní situace, v níž se ocitli v souvislosti s nouzovým stavem. 

Pečovala jsem již o několik pacientů, kteří si sáhli na život, protože kvůli nouzovému stavu ztratili zaměstnání, zadlužili se a nedokázali tuto tíživou situaci řešit jiným způsobem. Přibývá také lidí, kteří kvůli covidu přišli o blízkého člověka, se kterým se často nemohli rozloučit, neboť jim v té době nebyl umožněn přístup do nemocnice. Jedná se o velice smutné životní příběhy a mnohdy nemůžeme udělat více, než s daným člověkem zkrátka být a podpořit ho v náročné chvíli.

Jak se propisuje covid do tvé praxe?

Ještě donedávna jsem pracovala na typickém oddělení akutní psychiatrické péče, dneska je však náš dvoupatrový pavilon rozdělen na "část covidovou" a "část suspektní". Na covidové jednotce leží pacienti, kteří vyžadují akutní psychiatrickou péči, zároveň jsou ale covid pozitivní a musejí být v infekční izolaci. Tato část pavilonu je oddělená od zbytku budovy. Za pacienty chodíme oblečeni ve "skafandru" a kromě jejich duševního onemocnění se podrobněji zabýváme i somatickým stavem. Na covidové části jsou hospitalizovaní pacienti napříč všemi věkovými kategoriemi i psychiatrickými diagnózami. 

Zbytek oddělení je pak vyhrazen pro pacienty suspektní na covid, dále pro pacienty, kteří jsou negativní, ale musejí být v infekční karanténě po kontaktu s covid pozitivní osobou, nebo pacienty neinfekční, u nichž bylo onemocnění vyloučeno. V současné době máme v Bohnicích celkem 3 covidové pavilony a je možné, že budeme v blízké době otevírat další. Několik dalších pavilonů je v karanténě, protože se zde vyskytli covid pozitivní pacienti, a z tohoto důvodu zde není možné překládat ani přijímat nové pacienty do vyloučení rizika přenosu nákazy. Máme rovněž několik pavilonů, které jsme museli dočasně zcela uzavřít pro nedostatek personálu. 

Nejedná se o psychiatrii, kterou bych si vybrala, ale současná doba od nás vyžaduje flexibilitu, a tak se přizpůsobujeme. Situace je to náročná, ale myslím si, že ji zvládáme velmi dovedně, elegantně a s grácií.

Jak vypadá normální pracovní den mladé lékařky na psychiatrii?

Můj pracovní den začíná v 7:30 hodin, kdy přicházím na oddělení. Jakmile si uvařím kávu nebo ranní čaj, zkontroluji, kolik nám přibylo od předchozího dne na oddělení pacientů a kolik máme nových příjmů. Většinou se snažím si o nich přečíst nějaké informace ještě před ranním hlášením. V opačném případě dopisuji propouštěcí zprávy nebo jiné resty z předchozích dní. 

Na hlášení se s týmem scházíme v 8:15, informujeme se o změnách na oddělení, řešíme, co nás ten den čeká a co všechno je potřeba udělat. V 9:15 probíhají komunity na oddělení, kdy se potkáváme se všemi pacienty, vítáme mezi námi nové, loučíme se s odcházejícími, předčítáme program dne a aktivity, kterých se pacienti mohou zúčastnit. Komunita je zároveň prostor pro obecné dotazy a připomínky pacientů k chodu oddělení. V průběhu dopoledne pak probíhají vizity s pacienty, které jsou buď individuální, nebo primářské, kdy obcházíme pacienty po jednotlivých pokojích v celém týmu. 

Pacienti, kteří se v dané chvíli neúčastní pohovoru s lékařem, dochází na terapeutické skupiny, mají pohovory s psychology, komunikují se sociální pracovnicí, tráví čas na zahradě nebo se účastní tvořivých dílen a činnostních aktivit. 

Po odpočinkovém obědě s kolegy nás čeká týmová porada, která slouží zejména ke vzájemnému předávání informací o jednotlivých pacientech a navržení dalšího postupu léčby u pacientů akutních a komplikovaných. Po poradě již sepisujeme všechny informace, které jsme ten den od pacientů získali, upravujeme léčbu nebo telefonujeme s rodinnými příslušníky pacientů. Pokud mám práci hotovou včas, odcházím v 16:00 hodin, někdy se ještě projdu bohnickým parkem, abych se nadýchala čerstvého vzduchu, vyčistila si hlavu od pracovních povinností a vyrážím domů.

Pm.

Líbil se vám článek?

Napište nám svůj názor nebo sdílejte se svými přáteli.

Čtěte také

Práce v neustálém pohybu, spousta endogenního i exogenního adrenalinu, perfektně zvládnuté algoritmy managementu život ohrožujících stavů, ale také sociálně - společenské aspekty medicíny. Tím vším je charakteristická práce lékaře na záchrance, o které si popovídáme s lékařkou pražské ZZS a Košickou rodačkou, Katarínou Veselou v rámci dalšího...

Dnešní den je volný. Pátek před odjezdem je tradičně určen k výletu a pohodě. Odjezd je naplánovaný na devátou ranní. Už mám s místním pojetím času zkušenosti a tak s klidnou duší vyrážím ráno běhat na blízký plácek s udusanou hlínou a pár stromy. Kolem dokola to může být pětset metrů jedno kolo a tak kroužím necelou hodinu. Krátký...

Jedním z největších medicínských "oříšků", který představuje náročnou situaci jak pro pacienty samotné, tak pro jejich lékaře, je sdělování závažných zpráv. Navzdory první asociaci, která nás v souvislosti s touto problematikou obvykle napadne, závažnou zprávu nemusí reprezentovat pouze potenciálně život ohrožující onemocnění (např. onemocnění...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Opět si dovolím na úvod slova klasika: "Pětistovka má stejnou hodnotu, ale ty věci jsou pořád nějak dražší..." Ať už jsou vaše vyšší cíle jakékoli, do práce chodíme (alespoň většina) kvůli penězům. Vzpomínám na výrok jednoho lékaře: "Jó, náš pan přednosta, neustále chodí zadumaný a skleslý, ale jednou měsíčně se mu spolehlivě zvedne nálada."Pokud...

Při jarní vlně pandemie COVID-19 vyvstávala řada dotazů, jak vlastně bude nemoc COVID-19 u zaměstnanců posuzována. Co když je jim nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu na pracovišti? Je to jiné, když mají nebo nemají klinické příznaky onemocnění? Ohledně uvedeného tématu panovala nejasnost a řada otázek.

Důležitým tématem, které nepochybně patří do naší příručky mladého lékaře, jsou rezidenční místa, jejichž problematika byla v minulosti často diskutována, kritizována a několikrát změněna. Domníváme se, že každý starší medik nebo mladý lékař by měl mít povědomí o tom, co vlastně rezidenční místo je, k čemu a komu je určeno, zda je výhodné ho získat...

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V...

V rámci portálu Po medině Vám budeme postupně přinášet rozhovory s mladými lékaři různých specializací. Cílem této rubriky s názvem "O kapitolu napřed" není nic jiného, než nabídnout studentům všeobecného lékařství náhled do období po poslední státnici. Věříme, že vás rozhovory svou strukturou obohatí i pobaví. Prvním respondentem je absolvent 3....

Z deníčku personalisty..."Víte, my si uvědomujeme, že potřebujete, abychom sloužili, ale my máme také vlastní životy a nechceme trávit v nemocnici 6 nocí v měsíci, nechceme tento systém nadále podporovat, a proto nebudeme sloužit více, než nám umožňuje zákoník práce.", říkají lékaři. Plně jim rozumím, také nám situace ve zdravotnictví nevyhovuje a...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před...

V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské...

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Část mediků (nebo obecně studentů) v posledním ročníku studia si možná pomyslí: "to napíšu hned" nebo "stejně to dnes nikdo nečte". Ani jedno není pravda. Ačkoliv se příprava kvalitního CV může zdát jako jednoduchý nebo časově nenáročný úkol, opak je pravdou. Napsat opravdu dobře připravený a promyšlený životopis nějakou dobu trvá. Na druhé straně...

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň...

Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.

vítejte na zdravotnickém informačním a profesním portále Po medině. Jedná se o projekt studentů všeobecného lékařství, kteří se v době pandemie koronaviru zamýšleli nad svou profesní budoucností a při shánění potřebných informací zjistili, že jich na webu značná část chybí.