Není v pohodě, aby nadměrný stres vedl k opakovaným somatickým potížím, užívání alkoholu, anxiolytik, antidepresiv nebo se stal zárodkem jiného problému. Z výsledků našeho průzkumu víme, že musí existovat mnoho konkrétních příběhů spojených s nadměrným stresem a jeho důsledky na životy studentů a absolventů medicíny.

Nadměrný stres a jeho důsledky na život mediků a lékařů může mít mnoho podob.

Proto vás vyzýváme, abyste s námi sdíleli svůj příběh (klidně anonymně) a začali společně s námi o tématu více mluvit.

Napište nám na e-mail: info@pomedine.cz

Je čas o tom mluvit!?