Vždy aktuální*

S touto službou můžete obsah svého profilu aktualizovat neomezeně často a dostat zajímavou novinku z vaší instituce na naše sociální sítě.

Všechny informace jsou v této fázi našeho projektu vkládány do profilů manuálně. Zakoupením této služby můžete mít svůj profil maximálně aktuální a navíc podpoříte automatizaci a rozvoj celého portálu. Navíc můžete zajímavou novinku ze své instituce dostat mezi naše novinky sdílené s konečnými uživateli portálu.

Relevantní aktuality:

  • Významné rekonstrukce nebo investice do zázemí instituce
  • Zásadní novinky v pracovních podmínkách nebo zaměstnaneckých benefitech
  • Otevření nového oddělení nebo vypsání výběrového řízení na vedoucí pozice
  • Významné akce pořádané institucí
  • Významná ocenění a úspěchy instituce

* Prémiové služby možno přikoupit pouze k platnému členství